ทุกเรื่อง "สอบท้องถิ่น 2564" จบในคลิกเดียวคลิกที่นี่
https://z.iqepi.com

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2564

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2564

"กรมธนารักษ์ " ลิงค์: https://ehenx.com/15144/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 9 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2564

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2564

"กรมธนารักษ์ " ลิงค์: https://ehenx.com/15143/ หรือ ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 11,500- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 11 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...
Read More
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2564

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2564

"กรมการแพทย์ " ลิงค์: https://ehenx.com/15142/ หรือ ตำแหน่ง: ทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,อื่นๆ อัตราเงินเดือน: 7,590-8,300 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 ก.ย. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

"กรมประมง " ลิงค์: https://ehenx.com/15140/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ส.ค. - 18 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร " ลิงค์: https://ehenx.com/15139/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สงขลา (วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ส.ค. - 20 ส...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร " ลิงค์: https://ehenx.com/15138/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ส.ค. - 19 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก....
Read More
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล " ลิงค์: https://ehenx.com/15137/ หรือ ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา,ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ,ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์,ปฏิบัติงานด้านธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 12,650-15,000 อัตราว่าง: 8 ป...
Read More
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

"กระทรวงการต่างประเทศ " ลิงค์: https://ehenx.com/15136/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 6 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการกงสุล) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 8 ส.ค. 2564 **...
Read More
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564 รวม 17 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564 รวม 17 อัตรา,

"กระทรวงสาธารณสุข " ลิงค์: https://ehenx.com/15135/ หรือ ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล,พนักงานบริการ ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ อัตราเงินเดือน: 7,590-17,000 อัตราว่าง: 17 ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันบำราศนราดูร) เ...
Read More
โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ส.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ส.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

"โรงพยาบาลตากสิน " ลิงค์: https://ehenx.com/15134/ หรือ ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ,พนักงานทั่วไป,พนักงานขับรถยนต์ ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 9,993-17,250 อัตราว่าง: 15 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดน...
Read More
ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ส.ค. -19 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ส.ค. -19 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

"ป.ป.ส. " ลิงค์: https://ehenx.com/15132/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 7 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ส.ค. - 19 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) " ลิงค์: https://ehenx.com/15131/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการระดับต้น ระดับการศึกษา: ปริญญาโท อัตราเงินเดือน: 26,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 21 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติ...
Read More
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

"กระทรวงศึกษาธิการ " ลิงค์: https://ehenx.com/15129/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานทั่วไป ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ส.ค. - 18 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม&hell...
Read More
สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

"สนจ.กระบี่ " ลิงค์: https://ehenx.com/15128/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานจังหวัดกระบี่) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ส.ค. - 19 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก " ลิงค์: https://ehenx.com/15127/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ตาก (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. - 17 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก....
Read More
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ส.ค. 2564

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ส.ค. 2564

"กรมควบคุมโรค " ลิงค์: https://ehenx.com/15126/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมควบคุมโรค) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 24 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี " ลิงค์: https://ehenx.com/15125/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. - 17 ส.ค....
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี " ลิงค์: https://ehenx.com/15124/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. - 17 ส.ค....
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี " ลิงค์: https://ehenx.com/15123/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ส.ค. - 20 ส.ค. 2564 ...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา " ลิงค์: https://ehenx.com/15122/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: พะเยา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. - 17 ส.ค. 2564 **ไ...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี " ลิงค์: https://ehenx.com/15121/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. ...
Read More
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ส.ค. -10 ก.ย. 2564

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ส.ค. -10 ก.ย. 2564

"กรมเจ้าท่า " ลิงค์: https://ehenx.com/15120/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ส.ค. - 10 ก.ย. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -13 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -13 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม " ลิงค์: https://ehenx.com/15119/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ส.ค. - 13 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ...
Read More
ดาวน์โหลดคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

ดาวน์โหลดคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

"ดาวน์โหลดคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)" ลิงค์: https://ehenx.com/15102/ หรือ เรื่อง: (เพิ่มเติม…)
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

"สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย " ลิงค์: https://ehenx.com/15100/ หรือ ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านกฎหมาย) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 24,400- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 5 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่ม...
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

"สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร " ลิงค์: https://ehenx.com/15099/ หรือ ตำแหน่ง: ครูสาระวิชาภาษาไทย,ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 10 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ...
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -13 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -13 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

"สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล " ลิงค์: https://ehenx.com/15098/ หรือ ตำแหน่ง: ผู้ข่วุยนายข่างโยธา,นายข่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส. อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000 อัตราว่าง: 8 ปฏิบัติงานที่: สตูล (องค์การบริ...
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

"สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี " ลิงค์: https://ehenx.com/15097/ หรือ ตำแหน่ง: ครู ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 5 ปฏิบัติงานที่: สระบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 10 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบ 3 ส.ค. -11 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบ 3 ส.ค. -11 ส.ค. 2564

"สอบท้องถิ่น อบจ.นครสวรรค์ " ลิงค์: https://ehenx.com/15096/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: 11,500- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ส.ค. - 11 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…...
Read More
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2564

"สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร " ลิงค์: https://ehenx.com/15095/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส. อัตราเงินเดือน: 13,800- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 2 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More 
งานราชการเปิดสอบใหม่!!

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •