สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565

แชร์เลย
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ลิงค์: https://ehenx.com/17811/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกช้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านพัสดุ)

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) ได้มีมติเห็นชอบ ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านพัสดุ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

(๑) ได้รับปริญญาตรีทางการบริหารหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารหรือทางอื่นที่ อ.ศร. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) ได้รับปริญญาโททางการบริหารหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารหรือทางอื่นที่ อ.ศร. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๓) ได้รับปริญญาเอกทางการบริหารหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารหรือทางอื่นที่ อ.ศร. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๓ ปฏิบัติงานด้านพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี จนถึงวันรับสมัคร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร