แนะนำกรอกข้อมูลล่วงหน้าสอบ ภาค ก. ก.พ. 2566

แชร์เลย

แนะนำกรอกข้อมูลล่วงหน้าสอบ ภาค ก. ก.พ. 2566

ลิงค์: https://ehenx.com/18025/ หรือ
เรื่อง:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


แนะนำกรอกข้อมูลล่วงหน้าสอบ ภาค ก. ก.พ. 2566

สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดระบบให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ก่อนที่จะเปิดรับสมัครสอบจริง ในวันที่ 30 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566

ทางสำนักงาน ก.พ. ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบภาค ก. ก.พ. สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นล่วงหน้าที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ก่อนที่จะมีการรับสมัครสอบจริงในวันที่ 30 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อลดระยะเวลาและความแออัดในการสมัครสอบ โดยที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับการการกรอกข้อมูลล่วงหน้า เพื่อสมัครสอบภาค ก. ก.พ. 2566 นั้น ได้เน้นย้ำว่าการกรอกข้อมูลล่วงหน้าดังกล่าวมิใช่การสมัครสอบ แต่เป็นเพียงการเตรียมการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งปกติในการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ของทุกปี ที่นั่งสอบในแต่ละศูนย์สอบของ ก.พ. ทั่วประเทศจะเต็มเร็วมาก เนื่องจากการสอบภาค ก. ก.พ. มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเพราะสามารถนำไปใช้แทนการสอบภาค ก. ได้หลายสนามสอบ เช่น ศาลยุติธรรม กทม. แม้แต่รัฐวิสาหกิจอย่าง ธ.ก.ส. ก็ประกาศรับผลการสอบภาค ก. ก.พ. แทนการสอบ ภาค ก. ของการสอบแข่งขันบรรจุ และสำหรับผู้ที่สนใจสอบแข่งขันบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใน อปท. ต่างๆ การสอบท้องถิ่น 2566 ที่อาจจะเปิดรับสมัครสอบในอีก 3 เดือนข้างหน้าเฉพาะตำแหน่งที่หมดบัญชี ก็สามารถใช้ได้เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการหารือเรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบซึ่งเผยแพร่ออกมาช่วงหลังการรับสมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 ชัดเจนว่าในการสอบท้องถิ่น 2566 จะรับผลการสอบภาค ก. ก.พ. หากไม่มีอะไรผิดพลาด ทั้งนี้ ในเบื้องต้นแต่ละหน่วยงานยังคงจัดสอบภาค ก. ของหน่วยงานหรือส่วนราชการของตัวเองควบคู่ให้ด้วยสำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการสอบภาค ก. แต่เชื่อว่าในอนาคตมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่แต่ละหน่วยงานอาจไม่มีการเก็บผลการสอบภาค ก. ของตัวเองอีกต่อไป 

เล่ามาถึงตรงนี้คิดว่าหลายท่านน่าจะมองเห็นอนาคตของใบรับรองผลการสอบภาค ก. ก.พ. ที่ควรมีในครอบครอง ก็ลองมาดูวิธีการกรอกข้อมูลการสมัครสอบภาค ก. ก.พ. 2566 ล่วงหน้ากันดีกว่า

ให้เปิดไปที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://job3.ocsc.go.th/ ท่านจะพบกับหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ไอคอน หรือภาพ “ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสมัครสอบภาค ก. ปี 2566 ของสำนักงาน ก.พ.”

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่ม “รับทราบ” สีเขียว

จะปรากฎหน้าจอถัดไปคือการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล คือ เลขประจำตัวประชาชน และ ตัวเลขรหัสตามที่เห็นลงในช่อง และกดยืนยัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ภายหลังจากกดปุ่มยืนยันแล้วระบบจะตรวจสอบเลขบัตรประชาชนก่อนจะไปสู่หน้าจอถัดไปซึ่งจะต้องกรอกเลขหลังบลัตรประชาชน และข้อมูลเบื้องต้น พร้อมคลิกสี่เหลี่ยมเล็กๆ หน้าข้อความสีแดง “ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปตรวจสอบ และนำไปใช้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ” และกดปุ่มยืนยัน

หลังจากนั้นจะแสดงป๊อบอัพแจ้งว่าระบบได้รับข้อมูลเรียร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลของท่าน กรุณาคอยสักครู่ หรือกลับมาตรวจสอบอีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมง” กดปุ่มรับทราบ ให้รอสักครู่ระบบจะนับเวลาถอยหลัง เพื่อแสดงสถานะล่าสุด ประมาณ 5-10 วินาที แล้วจะให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

เมื่อระบบนับเวลาถอยหลังจนครบ จะเข้าสู่ step 2 ซึ่งจะแสดงหน้าแบบฟอร์มให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ดังภาพด้านล่าง

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน คลิกทำเครื่องหมายหน้าข้อความยินยอม และกดปุ่มยืนยันแล้ว ระบบจะแสดงสรุปการทำรายการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

หากตรวจสอบแล้วมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่มแก้ไข หรือหากถูกต้องครบถ้วนดีแล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะแสดงหน้าจอป๊อบอัพ ขอบคุณ สำหรับการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า

ทั้งนี้ท่านจะสังเกตว่า ระบบจะเน้นย้ำเรื่อง “การกรอกข้อมูลนี้มิใช่การสมัครสอบ” หากท่านที่เคยสมัครสอบภาค ก. ก.พ. จะทราบดีว่าการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้านี้ มีสิ่งใดที่ขาดหายไป “ขั้นตอนการเลือกศูนย์สอบ” นั่นเอง ซึ่งคาดว่าทางสำนักงาน ก.พ. คงนำข้อมูลนี้เพื่อไปวางแผนจำนวนที่นั่งสอบเบื้องต้น ก่อนการประกาศจำนวนที่นั่งสอบของแต่ละศูนย์สอบเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ที่ต้องการจะสมัครสอบภาค ก. ก.พ. และในวันที่มีการเปิดระบบให้กรอกข้อมูลสมัครสอบจริงๆ ในวันที่ 30 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านที่ได้ทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าต้องเข้ามาสมัครและทำการเลือกศูนย์สอบ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจสมัครสอบภาค ก. ก.พ. 2566 การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าก่อนการสมัครสอบจริงในวันที่ 30 ม.ค.-17 ก.พ. 2566 ครั้งนี้ เป็นปีแรกเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีในการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. มาก่อน หากย้อนหลังกลับไปจะสังเกตว่าการสอบภาค ก. ก.พ. ในแต่ละปีจะมีอะไรเพิ่มเติมมาเสมอ อย่างไรก็ดีต้องรอรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง