มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 22 อัตรา,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แชร์เลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครสอบพนักงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17953/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,250-24,630
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24630- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24630- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

2.1.1    ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้
2.1.2    ควรต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยหากมีผลการ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ในระดับที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
ประเภทของการ ทดสอบ    TOEFL Internet based Testing(IBT)    TOEIC    IELTS    TU-GET
ระดับไม่น้อยกว่า    41 คะแนน    405 คะแนน    4.0 คะแนน    500 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจ้างในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) จะสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินค่าตอบแทนเพิ่มเดิมจากค่าจ้างรายเดือนในอัตราตามคะแนนผลทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษของตนเองเมื่อปฏิบัติงานผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแล้ว และมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2.6.1    ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้
2.6.2    หากมีความรู้ทางด้านกฎหมายและประสบการณ์ด้านวินัยนักศึกษา
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์
การเงิน บัญชี การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์


นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร