สรุปจำนวนผู้สอบผ่านทั่วประเทศ ท้องถิ่น 2564

แชร์เลย

สรุปจำนวนผู้สอบผ่านทั่วประเทศ ท้องถิ่น 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/16475/ หรือ
เรื่อง:


สรุปจำนวนผู้สอบผ่านทั่วประเทศ ท้องถิ่น 2564

อัตราส่วนอัตราแรกรับกับจำนวนผู้สอบผ่านที่ขึ้นบัญชีไว้ในแต่ละภาค/เขต ทั่วประเทศ

หากพลาดการเรียกบรรจุรอบแรกลองตรวจสอบว่าจะถูกเรียกบรรจุในรอบที่เท่าไร ซึ่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564 นี้มีผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรวมทั้งสิ้น 23,384 อัตรา ใน 117 ตำแหน่ง โดยภาคใต้ เขต 2 ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านสูงสุด 2,682 อัตรา และตำแหน่งที่มีผู้ขึ้นบัญชีรวมทั่วประเทศสูงสุดคือตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรวมทั่วประเทศในการสอบท้องถิ่นครั้งนี้ถึง 3,021 อัตรา นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งอื่นๆ ที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีแตะหลักพันหรือเฉียดพัน เช่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างโยธา นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเมื่อเทียบกับอัตราแรกรับแล้วค่อนข้างจะน่ากังวลสำหรับผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับท้ายๆ เพราะอาจเรียกไม่ถึงก่อนบัญชีจะหมดอายุ แม้จะใช้วิธีการขอใช้บัญชีข้ามภาค/เขต หรือตำแหน่งเกื้อกูล 

(หากดูภาพด่านล่างไม่ชัดคลิกไปที่ https://z.iqepi.com)

แหล่งที่มา