กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-15 พ.ค. 2563

แชร์เลย

กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/6971/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักบัญชี,เจ้าพนักงานการคลัง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2563
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน



กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง รับโอนข้าราชการ

ด้วยกรมบัญชีกลางมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้่ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :- บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :44 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราเงินเดือน :- บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการคลัง

อัตราเงินเดือน :- บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน กรมบัญชีกลาง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.10400

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบัญชีกลาง

แผนที่ | ประกาศ 1 |