คลิปติวภาค ก. ก.พ. 2563 ชุด 8 หัวเมือง จังหวัด นครราชสีมา

แชร์เลย

คลิปติวภาค ก. ก.พ. 2563 ชุด 8 หัวเมืองของสถาบันติวแอ๊คกรุ๊ป ชุดนี้จะประกอบด้วยคลิปติว 10 ชุด 9 จังหวัด และอีก 1 ชุดเป็นการเฉลยข้อสอบ รายละเอียดดังนี้

https://youtu.be/7b92qpeTcME
https://youtu.be/26F2ahOuBSo
https://youtu.be/BFCE2b6PY50

คลิปติวภาค ก. ก.พ. 2563 ชุด 8 หัวเมืองของสถาบันติวแอ๊คกรุ๊ป ชุดนี้จะประกอบด้วยคลิปติว 10 ชุด 9 จังหวัด และอีก 1 ชุดเป็นการเฉลยข้อสอบ รายละเอียดดังนี้

หากต้องการเอกสารประกอบการติวต้องทำอย่างไร

กรุณาติดต่อไปที่แอ๊คกรุ๊ปโดยตรงที่เว็บไซต์ รายละเอียดการติดต่อเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ https://actcotner.com

สามารถติดต่อ ehenx.com เพื่อขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบนัติวแอ๊คกรุ๊ปหรือคอร์สติวใดๆ ได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากเว็บไซต์ ehenx.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของสถาบันติวแอ๊คกรุ๊ป เป็นเพียงเห็นคลิปที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ehenx.com และเป็นการติวที่ดีเข้าใจง่ายจึงนำมาเผยแพร่ต่อเท่านั้น