สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 ธ.ค. 2565 รวม 31 อัตรา,

แชร์เลย
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17992/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปสปท.,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปศศย.สปท. ,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปรร.ชท.สปท.,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปสศท.สปท.,พนักงานบริการสปท.,พนักงานบริการวปอ.สปท.,พนักงานบริการวสท.สปท. ,พนักงานบริการรร.ตท.สปท. ,พนักงานสูทกรรมรร.ตท.สปท,พนักงานพัสดุรร.ตท.สปท.,พนักงานช่วยการพยาบาลรร.ชท.สปท.,พนักงานสูทกรรมรร.ตท.สปท,พนักงานบริการรร.ชท.สปท.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการทดแทนการสูญเลียพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สปท.

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศศย.สปท. 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป รร. ชท.สปท.

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สศท.สปท.

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานบริการ สปท.

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ วปอ.สปท.

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ วสท. สปท. 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ รร.ตท .สปท. 

อัตราว่าง : 10 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานสูทกรรม รร.ตท.สปท

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานพัสดุ รร.ตท.สปท.

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานช่วยการพยาบาล รร.ชท.สปท.

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานสูทกรรม รร.ตท.สปท

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ รร.ชท.สปท.

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สปท.

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศศย.สปท. 

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป รร. ชท.สปท.

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สศท.สปท.

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา


พนักงานบริการ สปท.

– วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


พนักงานบริการ วปอ.สปท.

– วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


พนักงานบริการ วสท. สปท. 

– วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


พนักงานบริการ รร.ตท .สปท. 

– วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


พนักงานสูทกรรม รร.ตท.สปท

– วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


พนักงานพัสดุ รร.ตท.สปท.

– วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


พนักงานช่วยการพยาบาล รร.ชท.สปท.

– วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


พนักงานสูทกรรม รร.ตท.สปท

– วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


พนักงานบริการ รร.ชท.สปท.

– วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร ได้ด้วยตนเองที่ แผนกจัดการกําลังพลกองกลาง

กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 27 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประกาศรับสมัคร file 1