กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -27 พ.ค. 2565

แชร์เลย

กระทรวงคมนาคมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงคมนาคม

ลิงค์: https://ehenx.com/16871/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 38,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ค. – 27 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๒๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 38000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษา

 ด. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. มีผลสอบ TOEIC ๘๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS ๗ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป โดยคะแนน ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร
๓. มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารไทย – อังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษ ■ไทย รวมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษา

 ด. ร่างหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
๒. แปลและสรุปเอกสารเป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ
๓. ดำเนินการตรวจร่างเอกสารภาษาอังกฤษ
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทางเว็บไซด์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถาม ได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๓๒๐ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มายังกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ใน ๓ ช่องทาง ดังนี้
(๑) ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร ๓ ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

(๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 6)00)00 ภายในวันที่ ๑๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยถือวันที่และเวลาทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบ เป็นวันที่สมัครสอบ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครวงเล็บมุมชองว่า “จดหมายสมัครงาน”
(๓) ส่งทาง E-mail ะ recruitment.mot@gmaiLcom (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 พ.ค. 2565

สอบวันที่: 9 พ.ค. 2565

ประกาศผลสอบ: 9 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงคมนาคม

แผนที่ file 1