การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2562 รวม 12 อัตรา,

แชร์เลย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ลิงค์: https://ehenx.com/3493/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่บัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 19,000-25,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ 9/2562

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ด้วย บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษํทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 2 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,000-25,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,000-25,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบัญชีการเงิน บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี หรือการเงินป
 • มีอายุ ดังนี้
  • ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
  • ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีอายุผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ดังนี้
  • TOEIC แบบส่วนบุคคล (Personal) ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน
  • TOEFL Paper ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  • TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
  • TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษญสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศไทย

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)  :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |