กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 20 มิ.ย. -15 ก.ค. 2565

แชร์เลย

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17108/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์(ช่างภาพ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองการสื่อมวลชน

เรื่อง รับสมัดรคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

ด้วยกองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสาร มีความรู้และทักษะในการถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพพิธีการ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
– มีความรู้และทักษะในการถ่ายวีดิทัศน์ ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียง
รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
– มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นอย่างดี อาทิ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro
หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ได้
– เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง มีความคล่องตัวสูง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

– ถ่ายภาพและวีดิทัศน์ภารกิจของผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
– ตกแต่ง ตัดต่อภาพ ภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
– ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิก (infographic) ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ
– จัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
– จัดระบบสารบรรณภาพภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

– สอบปฏิบัติ ทดสอบการถ่ายภาพ โดยจำลองบรรยากาศในสถานที่จริงตามสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
– สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร