กทม. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 ก.ย. 2564

แชร์เลย

กทม.

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/15184/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยงานด้านธุรการ,พนักงานช่วยด้านสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,183
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานช่วยงานด้านธุรการ

อัตราว่าง : 138 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานช่วยด้านสาธารณสุข

อัตราว่าง : 138 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 138 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานช่วยงานด้านธุรการ

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ ๕๐๐ บาทหรือ ๖๒๐ บาท เดือนละไม่เกิน ๒๕ วัน


พนักงานช่วยด้านสาธารณสุข

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์-ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ ๗๕๐ บาท เดือนละไม่เกิน ๒๕ วัน


พยาบาลวิชาชีพ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ พยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท วันละ ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง/วัน 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กทม.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับหรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://office.bangkok.go.th/sdhd และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ขั้น ๔ อาคารธานี นพรัตน์

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 – 2 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022032810

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |