สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 ก.ค. 2563 รวม 41 อัตรา,

แชร์เลย

สำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

สำนักงานกองทุนยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/10058/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นราธิวาส,นนทบุรี,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,ภูเก็ต,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สระแก้ว,สุพรรณบุรี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม

ด้วยสำนักงานกองทุนยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเ็นพนักงานกองทุนยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ็นพนักงานกองทุนยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการยุติธรรม

อัตราว่าง : 41 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการยุติธรรม

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการยุติธรรม

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกองทุนยุติธรรม รวมทั้งบริหารจัดการ และดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมในระดับจังหวัด
 2. ศึกษาและวิจัยงานกองทุนในและต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม
 3. การบริหารจัดการดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม (ส่วนกลาง) และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ในการขออนุมัติจัดประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม การสรุปผลการประชุม การดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
 4. พัฒนาระบบมาตรฐานและมาตรการเพื่อรองรับการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม
 5. จัดวางมาตรการและระบบการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม รวมทั้งการวางมาตรการและระบบการดำเนินงาน การจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
 6. ติดตามและประเมินผลทั้งการวางระบบ ากรวางระบบติดตามและประเมินผลการอกแบบเครื่องมือในการรายงานผลการดเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อเสนอแนะผู้บริหารพิจารณา
 7. สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และพัฒนาเครือข่ายกองทุนยุติธรรมรวมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการดำเนินคดี และรับคำขอการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
 8. รับและรวบรวมเอกสารคำขอในการสนับสนุนความรู้ทางกฎหมาย
 9. บริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ตอบข้อปัญหาและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว เป็นนายประกัน และวางค่าธรรมเนียมศษลหรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการยุติธรรม

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานกองทุนยุติธรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานกองทุนยุติธรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |