พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ก.ค. 2563 รวม 12 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ลิงค์: https://ehenx.com/9314/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โท,ป.โททุกสาขา,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 20,280-23,760
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเ็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์รับสมัครบุคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2562 และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันยื่นผลคะแนนการสอบผ่าน ภาค ก. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) ของสำนักงาน ก.พ. พร้อมใบสมัครสอบแข่งขัน ให้ถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันผู้นั้นผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสถาบัน และให้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจิตวิทยา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280-23760 บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท

ปิดรับสมัคร 29 ก.ค.63


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.63


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280-23760 บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โททุกสาขา*

ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.63


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*

ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.63


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280-23760 บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท

ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.63

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักจิตวิทยา

– คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกหรือสาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ/บัญชี/การเงิน สาขาวิชาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (กาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร จนถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (กาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร จนถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบ

นักประชาสัมพันธ์

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการถ่ายภาพ การออกแบบและเขียนข่าว
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันทีและมีความอดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน เช่น Microsoft office ได้
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (กาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร จนถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้านการเงินและบัญชี

วิธีการสมัครงานพนักงาน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซ.ฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร10520 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 – 29 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-3298000

ต่อ 3272 ติดต่อคุณสาลินี รติพรเลิศ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ต้องจ่าหน้าซองเอกสารโดยชื่อผู้สมัครเท่านั้น พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” หรือสมัครทาง e-mail: hr@kmitl.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ-พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ “พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |