เงื่อนไข AirAsia Unlimited Pass บินบุฟเฟต์ 2,999 บาท

แชร์เลย

เงื่อนไข AirAsia Unlimited Pass บินบุฟเฟต์ 2,999 บาท

ลิงค์: https://ehenx.com/9297/ หรือ
เรื่อง:


ศึกษาเงื่อนไข ก่อนซื้อตั๋ว AirAsia Unlimited Pass บินบุฟเฟต์ 2,999 บาท

ศึกษาเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจซื้อ “AirAsia” Unlimited Pass บินบุฟเฟต์ 2,999 บาท โดยผู้โดยสารสามารถเข้าไปซื้อตั๋วกันได้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 5 ก.ค.2563

เรียกได้ว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี หลังจากที่แอร์เอเชียร์ ได้จัดโปรโมชั่นตั๋วแบบบุฟเฟต์ “AirAsia” Unlimited Pass ไม่อั้นราคาเพียง 2,999 บาท โดยผู้โดยสารสามารถเข้าไปซื้อตั๋วกันได้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 5 ก.ค.2563 นี้ โดยผู้โดยสารสามรถใช้บริการได้จนถึงปลายปี 2563 หรือเรียกง่ายๆ ว่ามีอายุการใช้งานถึง 1 ปีเลยทีเดียว

โปรโมชั่นโค้ดเฉพาะเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศไทยที่มีรหัสเที่ยวบิน FD

 1. ไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง การแลกเที่ยวบินมีข้อจำกัดและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ.
 2. การแลกเที่ยวบินต้องดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนกำหนดการเดินทาง
 3. หลังจากสำรองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้.
 4. การแลกเที่ยวบินโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass สามารถใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมบริการเสริม
 5. ค่าธรรมเนียมสนามบิน ภาษีและค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยรัฐ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)
 6. ซึ่งผู้โดยสารสามารถชำระได้ระหว่างการสำรองที่นั่ง
 7. AirAsia Unlimited Pass จะถูกผูกไว้กับบัญชีสมาชิก BIG 1 บัญชี ผู้โดยสารที่ ได้สำรองที่นั่งและเดินทางโดยใช้โปรโมชั่นโค้ดจาก AirAsia Unlimited Pass
 8. ต้องเป็นสมาชิก BIG และต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชี
 9. ไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองที่นั่งสำหรับบุคคลมากกว่า 1 ท่าน
 10. ชื่อและนามสกุลของสมาชิก BIG ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการแลกเที่ยวบินครั้งแรก
 11.  หากต้องการเปลี่ยนชื่อ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงก่อนการแลกเที่ยวบินครั้งแรก
 12. ผู้โดยสารต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ณ วันที่ออกเดินทาง.
 13. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นและขอคืนเงินได้

แหล่งที่มา