การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ต.ค. -16 ต.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/878/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักวิชาการคลัง,นักประชาสัมพันธ์,นักบริหารงาน,นักอาชีวอนามัย,นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 16 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบการประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกร (วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม) จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกร (โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
 • วิศวกร (เครื่องกล) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
 • วิศวกร (ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียก
 • วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)บรรจุ)

นักวิทยาศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา

นักบัญชี
จำนวน 7 อัตรา

นักวิชาการงินการคลัง
จำนวน 4 อัตรา

นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา

นักบริหารงาน
จำนวน 9 อัตรา

นักอาชีวอนามัย
จำนวน 1 อัตรา

นิติกร
จำนวน 1 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล
(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

ช่าง
(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร

วิศวกร (ไฟฟ้า)

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

วิศวกร (วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม วัดคุม หรือระบบเครื่องมือวัด

วิศวกร (โยธา)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกร (เครื่องกล)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกร (ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หรือวิศวกรรมแหล่งน้ำ

วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน

ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรีทางวิทยาศษสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

นักบัญชี

ปริญญาตรีทางการบัญชี

นักวิชาการงินการคลัง

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง

นักประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก

นักบริหารงาน

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน การธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นักอาชีวอนามัย

ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Ocupational Health and Safety)

นิติกร

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

นักทรัพยากรบุคคล

ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

ช่าง

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางช่าง ในสาขา ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปานครหลวง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 16 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 พ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “การประปานครหลวง

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |