สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -7 มิ.ย. 2563

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/7671/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-17,690
อัตราว่าง: 1,942
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 7 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำหน่งครูผู้ชวย (เขตทั่วไป) และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ) โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย แยกเป็น 2 เขต ดังนี้

1. เขตทั่วไป มีกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 71 กลุ่มวิชา/1,869 อัตรา

2. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 30 กลุ่มวิชา / 73 อัตรา


ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)

อัตราว่าง : 1,869 อัตรา 71 กลุ่มวิชา

อัตราเงินเดือน : 15,050-17,690 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

อัตราว่าง : 73 อัตรา 30 กลุ่มวิชา

อัตราเงินเดือน : 15,050-17,690 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนัสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัะดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนัสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้

 1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
 2. ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
 4. ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท

(ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการรับสมัครในกลุ่มวิชาหรือทาง ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้นำคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมาใช้ประกอบการรับสมัครให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิของปริญญาตรี)

2. กลุ่มวิชาหรือทาง ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 71 กลุ่มวิชา

3. อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1,869 อัตรา

(รายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชาหรือทาง และจำนวนอัตราว่าง แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1)

1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้

 1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
 2. ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
 4. ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท

(ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการรับสมัครในกลุ่มวิชาหรือทาง ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้นำคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมาใช้ประกอบการรับสมัครให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิของปริญญาตรี)

2. กลุ่มวิชาหรือทาง ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 30 กลุ่มวิชา

3. อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 73 อัตรา

(รายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชาหรือทาง และจำนวนอัตราว่าง แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1)

คุณสมบัติ

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทาง ที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้ คุณวุฒิ วิชาเอกที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา/ทาง ใด ให้เป็นไปตามหลักกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคลบ้องกับคุณวุฒิและกลุ่มวิชาใด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระบุกลุ่มวิชา/ทาง ไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก (จำนวน 71 กลุ่มวิชา)  นอกจากนี้อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียด ใน Transcript เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา/ทาง ที่สำนักงานคณะรกรมการการอาชีวศึกษาประกาศรับสมัคร

2. กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็ฯกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 10 กลุ่มวิชา (ตามเอกสารบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัครในข้อ 1. แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประกอบการสมัครสอบ ได้แก่ 

 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ 
 • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
 • หนังสือรับรองสิทธิ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสว่นที่ 4)

3. กลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 61 กลุ่มวิชา ในวันสมัคร (ตามเอกสารบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัครในข้อ 2. แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/350 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการที่เคยปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน๕ณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

“เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่ด้วยการนั้น”

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทาง ที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้ คุณวุฒิ วิชาเอกที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา/ทาง ใด ให้เป็นไปตามหลักกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคลบ้องกับคุณวุฒิและกลุ่มวิชาใด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระบุกลุ่มวิชา/ทาง ไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก (จำนวน 30 กลุ่มวิชา)  นอกจากนี้อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียด ใน Transcript เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา/ทาง ที่สำนักงานคณะรกรมการการอาชีวศึกษาประกาศรับสมัคร

2. กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็ฯกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 7 กลุ่มวิชา (ตามเอกสารบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัครในข้อ 1. แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประกอบการสมัครสอบ ได้แก่ 

 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ 
 • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
 • หนังสือรับรองสิทธิ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสว่นที่ 4)

3. กลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 23 กลุ่มวิชา ในวันสมัคร (ตามเอกสารบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัครในข้อ 2. แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/350 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา ตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทภา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด 

ทั้งนี้ พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยาการอิสลามศึกษา ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่เคยปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ สังกัดสำนักงาน๕ณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

“เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่ด้วยการนั้น”

กลุ่มวิชาหรือทาง

เขตทั่วไป

ประเภทวิชา สามัญ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • ภาษาไทย จำนวน 67 อัตรา
  ภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ไทยศึษา ภาษาไทยแลการสือ่สาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษ จำนวน 96 อัตรา
  ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
 • สังคม จำนวน 30 อัตรา
  สังคมศึกษา รัฐศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา วัฒนธรรมศาสตร์ สหวิทยาการสังคมศาสตร์ พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา (มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์)
 • คณิตศาสตร์ จำนวน62 อัตรา
  คณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัย การวัดและประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สถิติ สถิติประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
 • พลศึกษา จำนวน 36 อัตรา
  พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา วิทยาศษสตร์สุขภาพ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 42 อัตรา
  วิทยาศาสตร์ (วิทยวาศาสตร์ทั่วไป การสอนวิทยาศษสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา จุลชีววิทยา มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เคมี  จำนวน 6 อัตรา
  วิทยาศาสตร์ (เคมี) การสอนเคมี เคมีประยุกต์ เคมีชีวภาพ เคมีสิ่งแวดล้อม
 • ชีววิทยา จำนวน 8 อัตรา
  วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) จุลชีววิทา เทคโนโลยีชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ ชีวเคมี
 • ฟิสิกส์ จำนวน 10 อัตรา
  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์
 • กฎหมาย จำนวน 9 อัตรา
  นิติศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • ช่างยนต์ จำนวน 141 อัตรา
  เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลบีเครื่องต้นกำลัง เทคนิคช่างยนต์ อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) เทคโนโลยีอุตสาหการ (ช่างยนต์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์) เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จำนวน 102 อัตรา
  เขียนแบบเครื่องกล อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ) เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องมือกล วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน) อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต) อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต) การจัดการการผลิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
 • ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 49 อัตรา
  เทคนิคโลหะ โลหะการ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมประสาน วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ) วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ) เทคโนรโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ) อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ) เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
 • ช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
  เทคโนโลยีการพิมพ์
 • ช่างต่อเรือ จำนวน 1 อัตรา
  วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมเครื่องยนต์(เทคโนโลยีการต่อเรือ) วิศวกรรมการผลิต(เทคโนโลยีการต่อเรือ) วิศวกรรมอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการต่อเรือ)
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 130 อัตรา
  ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า) วิศซกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 62 อัตรา
  อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์) ไฟฟ้าสื่อสาร อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • เมคคาทรอนิกส์ จำนวน 18 อัตรา
  เมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเทคคาทรอนิกส์
 • ช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน 67 อัตรา
  ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง) อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา) เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา) วิศวกรรมก่อสร้าง
 • สถาปัตยกรรม จำนวน 10 อัตรา
  สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 อัตรา
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์ เเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสมองกลฝังตัว ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
 • เทคนิคแว่นตาและเลนส์ จำนวน 1 อัตรา
  ทัศนมาตรศาสตร์
 • ช่างอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา
  ช่างอากาศยาน วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมอัตโนมัติ วิสซกรรมเครื่องกลอากาศยาน
 • แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 15 อัตรา
  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • เทคนิคพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
  การจัดการพลังงาน ฟิสิกส์(พลังงาน) พลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงานทดแทน
 • ตัวถังและสีรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา
  วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องมือกล วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ) เทคนิคโลหะ ช่างเชื่อประสาน ช่างเชื่อมโลหะ ทั้งนี้ ต้องจบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านงานซ๋อมตัวถังและงานซ่อมสีรถยนต์ และมีประสบการณ์สอนยหรือทำงาน หรืออบรม ด้านงานซ่อมตัวถังรถยนต์ และงานซ่อมสีรถยนต์ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
 •  การบัญชี จำนวน 105 อัตรา
  การจัดการทั่วไป(การบัญชี) การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) การบัญชี บัญชีการเงิน ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
 • การเลขานุการ จำนวน 10 อัตรา
  การจัดการทั่วไป(การเลขานุการ) การบริหารธุรกิจ(การเลขานุการ) เลขานุการ ธุรกิจศึกษา(การเลขานุการ)
 • การเงินและการธนาคาร จำนวน 6 อัตรา
  การงเินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 20 อัตรา
  การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน) การบริหารงานบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์
 • การตลาด จำนวน 55 อัตรา
  การตลาด การขาย ธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการทั่วไป (การตลาด) ธุรกิจศึกษา (การตลาด) การโฆษณา
 • ธุรกิจสถานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • การประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) นิเทศศาสตร์(การโฆษณา) นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์
 • การจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 33 อัตรา
  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ การจัดการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
 • ภาษาจีน จำนวน 21 อัตรา
  ภาษาจีน การสอนภาษาจีน

ประเภทวิชา วิชาเทคโนโลยีสาารสนเทศและการสื่อสาร

 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 87 อัตรา
  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

 • พืชศาสตร์และเกษตกรรมอุตสาหกรรม จำนวน 48 อัตรา
  พืชศาสตร์ พืชสวนประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก พืชไร่ พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว) ไม้ผล เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการเกษตร (การจัดการการผลิตพืช)
 • ปฐพีวิทยา จำนวน 7 อัตรา
  ปฐพีวิทยา
 • อารักขาพืช จำนวน 6 อัตรา
  โรคพืช กีฏวิทยา เทคโนโลยีการจัการศัตรูพืช อารักขาพืช
 • เกษตรศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา
  ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการเวกษตร เกษตรและป่าไม้ เกษตรศาสตร์ เกษตรศึกษา วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 อัตรา
  บริหารธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ บริหารธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
 • ช่างกลเกษตร จำนวน 22 อัตรา
  ช่างกลเกษตร เกษตรกลวิธาน
 • เทคโนโลยีภูมิทัศน์ จำนวน 9 อัตรา
  เทคโนโลยีภูมิทัศนร์ การจัดสวน
 • สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ จำนวน 64 อัตรา
  สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สัตวรักษ์ สัตวบาล สัตวแพทย์

ประเภทวิชา ประมง

 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 20 อัตรา
  การจัดการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยาประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยีการประมง การประมง การจัดการทรัพยากรทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลวาริชศาสตร์ เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาทางทะเลและการประมง วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์ฺน้ำ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษ๖ร (เทคโนโลยีการผลิตทางน้ำ) ประมง
 • แปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 อัตรา
  ผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง การจัดการอุตสาหกรรมประมทง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)

ประเภทวิชา ศิลปกรรม

 • ศิลปหัตถกรรม จำนวน 1 อัตรา
  ศิลปกรรม ศิลปกรรมศึกษา หัตถกรรม หัตถกรรมศึกษา ศิลปหัตถกรรม
 • เครื่องประดับอัญมณี จำนวน 2 อัตรา
  เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เทคโนโลยีเครื่องปรดับและอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ อัญมณีและเครื่องประดับ ช่างทองหลวง
 • อุตสาหกรรมเครื่องหนัง จำนวน 1 อัตรา
  หัตถกรรมเครื่องหนัง เครื่องหนัง
 • ศิลปการดนตรี จำนวน 3 อัตรา
  ดนตรี ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย เทคโนโลยีดนตรี ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีสากล ดุริยางศิลป์ ดนตรีเชิงพาณิชย์
 • วิจิตรศิลป์ จำนวน 8 อัตรา
  วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ทฤษฎีศิลป์ ศิลป์ไทย ทัศนศิลป์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 23 อัตรา
  คอมพิวเตอร์อาร์ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เวชนิทัศน์ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ดิจิทัลอาร์ต (ออกแบบดิจิทัลอาร์ต) นฤมิตศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย ดิจิตอลมีเดีย
 • เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ จำนวน 7 อัตรา
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณพศิลป์ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ การออกแบบตกแต่งาภยใน ออกแบบนิเทศศิลป์ เครื่องเรือน นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สื่อมัลติมีเดีย ออกแบบสิ่งพิมพ์ กราฟฟิกดีไซน์
 • การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย จำนวน 4 อัตรา
  เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล มัลติมีเดีย การถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ นิเทศศิลป์ (ศิลปะการถ่ายภาพ) เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกรจายเสียง ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศและการถ่ายภาพ แอนนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดิจิตอลอาร์ต เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีการศึกษา

ประเภทวิชา คหกรรม

 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 58 อัตรา
  อาหารและโภชนาการ โภชนาการชุมชน โภชนบำบัด โภชนวิทยา เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร ธุรกิจอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
 • อุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 30 อัตรา
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
 • คหกรรมศาสตร์ จำนวน 28 อัตรา
  คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีอาหาร คหกรรมการผลิต ธุรกิจคหกรรมศษสตร์ การจัดการงานคหกรรม
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 22 อัตรา
  ผ้าและเครื่องแต่งกาย คหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) แฟชั่นเทคโนโลยีสื้อผ้า ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มัณฑนศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ เทคโนโลยีเสื้อผ้า วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
 • เสริมสวย จำนวน 7 อัตรา
  เทคโนโลยีความงาม สุขภาพความงามและสปา

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • การท่องเที่ยว จำนวน 24 อัตรา
  อุตสาหกรรมท่่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การจัดการ MICE และ EVENT การโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลบไมซ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • การโรงแรม จำนวน 65 อัตรา
  การโรงแรม การโรงแรมและบริการ ธุรกิจโรงแรม การจัดการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร อุตสาหกรรมบริการ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • เทคโนโลยีสิ่งทด เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 1 อัตรา
  วิศวกรรมสิ่งทอ วิทยาศาสตร์และเทคนโลยีสิ่งทอ(โท-เทคโนโลยีสิ่งทอ)
 • เคมีสิ่งทอ จำนวน 1 อัตรา
  วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม S-curve

 • ยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 5 อัตรา
 • อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 5 อัตรา
 • การท่องเที่ยวรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
 • การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 6 อัตรา
 • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน 5 อัตรา
 • หุ่นยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • การบินและโลจิสติกส์ จำนวน 3 อัตรา
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล จำนวน 2 อัตรา

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • ภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
  .ภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ไทยศึษา ภาษาไทยแลการสือ่สาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
  ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
 • สังคม จำนวน 2 อัตรา
  สังคมศึกษา รัฐศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา วัฒนธรรมศาสตร์ สหวิทยาการสังคมศาสตร์ พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา (มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์)
 • คณิตศาสตร์ จำนวน4 อัตรา
  คณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัย การวัดและประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สถิติ สถิติประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
 • พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา วิทยาศษสตร์สุขภาพ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  วิทยาศษสตร์ (วิทยวาศาสตร์ทั่วไป การสอนวิทยาศษสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา จุลชีววิทยา มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • กฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
  นิติศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • ช่างยนต์ จำนวน 3 อัตรา
  เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลบีเครื่องต้นกำลัง เทคนิคช่างยนต์ อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) เทคโนโลยีอุตสาหการ (ช่างยนต์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์) เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จำนวน 5 อัตรา
  เขียนแบบเครื่องกล อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ) เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องมือกล วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน) อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต) อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต) การจัดการการผลิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
 • ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 2 อัตรา
  เทคนิคโลหะ โลหะการ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมประสาน วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ) วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ) เทคโนรโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ) อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ) เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 7 อัตรา
  ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า) วิศซกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 2 อัตรา
  อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์) ไฟฟ้าสื่อสาร อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • ช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน 5 อัตรา
  ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง) อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา) เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา) วิศวกรรมก่อสร้าง
 • สถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา
  สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์ เเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสมองกลฝังตัว ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
 • แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
 •  การบัญชี จำนวน 6 อัตรา
  การจัดการทั่วไป(การบัญชี) การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) การบัญชี บัญชีการเงิน ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
 • การเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
  การจัดการทั่วไป(การเลขานุการ) การบริหารธุรกิจ(การเลขานุการ) เลขานุการ ธุรกิจศึกษา(การเลขานุการ)
 • การเงินและการธนาคาร จำนวน 1 อัตรา
  การงเินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • การตลาด จำนวน 2 อัตรา
  การตลาด การขาย ธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการทั่วไป (การตลาด) ธุรกิจศึกษา (การตลาด) การโฆษณา

ประเภทวิชา วิชาเทคโนโลยีสาารสนเทศและการสื่อสาร

 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

 • เกษตรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการเวกษตร เกษตรและป่าไม้ เกษตรศาสตร์ เกษตรศึกษา วิทยาศาสตร์การเกษตร

ประเภทวิชา ประมง

 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 อัตรา
  การจัดการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยาประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยีการประมง การประมง การจัดการทรัพยากรทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลวาริชศาสตร์ เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาทางทะเลและการประมง วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์ฺน้ำ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษ๖ร (เทคโนโลยีการผลิตทางน้ำ) ประมง
 • แปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 อัตรา
  ผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง การจัดการอุตสาหกรรมประมทง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)

ประเภทวิชา คหกรรม

 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 3 อัตรา
  อาหารและโภชนาการ โภชนาการชุมชน โภชนบำบัด โภชนวิทยา เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร ธุรกิจอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
 • อุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 1 อัตรา
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
 • คหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีอาหาร คหกรรมการผลิต ธุรกิจคหกรรมศษสตร์ การจัดการงานคหกรรม
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 อัตรา
  ผ้าและเครื่องแต่งกาย คหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) แฟชั่นเทคโนโลยีสื้อผ้า ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มัณฑนศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ เทคโนโลยีเสื้อผ้า วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • การท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
  อุตสาหกรรมท่่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การจัดการ MICE และ EVENT การโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลบไมซ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • การโรงแรม จำนวน 2 อัตรา
  การโรงแรม การโรงแรมและบริการ ธุรกิจโรงแรม การจัดการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร อุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรการสอบ เขตทั่วไป และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • กฎหมายที่เกี่ยวจข้องกับการปฏิบัติราชการ
  • พระราชบัญญัติการศึกษาเห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  • กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่วกับความประพฺติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
 • วินัยและการรักษาวินัย
 •  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 • มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
 • สมรรถนะวิชาชีพ
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
 •  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 • หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคระาห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • การพัฒนาผู้เรียน
 • การบริหารจัดการชั้นเรียน
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • การวัดและประเมินผลการศึกษา

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

 ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมโดยประเมินจาก
 • ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (50 คะแนน)
 • สัมภาษณ์ (50 คะแนน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 7 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ https://vec.thaijobjob.com เลือกเขตที่สมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเลือกที่ “เขตทั่วไป”

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 7 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ https://vec.thaijobjob.com เลือกเขตที่สมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเลือกที่ “ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ดาวน์โหลดไฟล์ "สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |