กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มิ.ย. 2563

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/7519/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ฯบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี โดยสามารถพูด อ่าน เขียน และประสานงานโดยใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
 6. ไม่เ็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 7. มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งนอกสถานที่ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ประเภทงานลำดับที่ 1 (จำนวน 1 อัตรา)

 1. สนับสนุนงานความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 2. สนับสนุนงานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ บันทึกข้อมูลได้แก่ การรวบรวมข้อมูลของผู้รับทุนประเทศต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูล ภายใต้โครงการความร่วมมือกรอบทวิภาคีกับแหล่ง กรมฯ ต่างๆ และการดำเนินงานด้านทุนภายใต้โครงการทวิภาคีร่วมกับประเทศภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา ประสานงานกับ สอท. สกญ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อาทิ เข้าร่วมการประชุม จัดทำบันทึคก หนังสือ โทรเลข เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ การดำเนินงานด้านทุนต่างๆ จัดทำบันทึกขออนุมัติ ประชุม งบประมาณ โครงการต่างๆ และดำเนินงานทางด้านทุนฯ
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงานลำดับที่ 2 (จำนวน 1 อัตรา)

 1. วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งต่างๆ และนำมาประมวลผลเพื่อเป็้นข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ
 2. ดำเนินงานติดตามภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและประเมินผลโครงการ
 3. จัดทำรายงานติดตามและประเมินผล การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ และส่งเอกสารการรับสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ email: tica@mfa.go.th กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 – 12 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 40203

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |