กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 พ.ค. 2563

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองบินตำรวจเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กองบินตำรวจ

ลิงค์: https://ehenx.com/7279/ หรือ
ตำแหน่ง: คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งนักบิน(สบ๑)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกองบินตำรวจ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองบินตำรวจ

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยกองอัตรากำลัง มีหนังสือที่ 0009.161/951 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีบันทึกลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพลที่ 0009.161/1982 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 อนุมัติและมอบหมายให้กองบินตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้า่ราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 นาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 นักบิน (สบ ๑)

กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรฝึกอบรม หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑)

 1. ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรหรือเทียบเท่า (เพศชาย)
 2. อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 4. ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา
 5. ไม่อยู่ระหว่างเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งเ็นข้าราชการตำรวจ หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขท้ายคำสั่ง หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการชดใช้ทุนตามสัญญาอื่นใดของทางราชการ
 6. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยินยอมให้สมัครและแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบินตำรวจ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบินตำรวจ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |