มติ ครม.จ่าย 5,000 บาท ขยายเวลาเป็น 6 เดือน ได้รวม 3 หมื่นบาท

แชร์เลย

มติ ครม.

ลิงค์: https://ehenx.com/6749/ หรือ
เรื่อง: จ่าย 5,000 บาท ขยายเวลาเป็น 6 เดือน ได้รวม 3 หมื่นบาท


มติ ครม. จ่าย 5,000 บาท ขยายเวลาเป็น 6 เดือน ได้รวม 3 หมื่นบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตตม สาวนายน แถลงภายหลัง ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด จำนวน 3 ฉบับ และ พ.ร.บ. 1 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกมิติ

ฉบับที่ 1 ร่าง พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ไม่เกิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท แหล่งที่มาเงินสกุลบาทภายในประเทศ กำหนดเวลาการกู้ต้องให้เสร็จภายใน 30 ก.ย. 2564 หรือ 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ จะไม่เป็นการกู้ครั้งเดียว เป็นการทยอยกู้ ตามความวัตถุประสงค์ การใช้งบประมาณสำหรับ พ.ร.ก. ฉบับที่ 1 วงเงิน 1 ล้านล้าน แบ่งเป็น 2 แผนงาน

แผนงานที่ 1 แผนงานด้านสาธารณสุขและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ วงเงิน 600,000 ล้าน

แผนงานที่ 2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่ วงเงิน 400,000 ล้าน

ฉบับที่ 2 ร่าง พ.ร.ก. ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วงเงิน 500,000 ล้านบาท (ซอฟต์โลน-ให้ผู้ประกอบการธุรกิจกลางเล็ก ดอกเบี้ยพิเศษ 2 % พร้อมเยียวยา พักชำระหนี้ ต้น-ดอก 6 เดือน )

ฉบับที่ 3 ร่าง พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพการเงิน 400,000 แสนล้านบาท ดูเสถียรภาพการเงินตั้งกองทุนซื้อตราสารหนี้เอกชน

ฉบับที่ 4 ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณปี 63 วงเงิน 80,000 100,000 ล้านบาท ไว้ที่งบกลาง (คาด พ.ร.บ. เข้าสภาฯ มิถุนายน)

โดยจะนำร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. โดยเร็วต่อไป โดยทุกกระทรวงต้องกันงบที่ไม่จำเป็นมาต่อสู้โควิด 19 และสำหรับงบประมาณปี 64 จะทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19

ส่วนการช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะขยายเวลาให้ครบ 6 เดือน เม.ย.- ก.ย. ส่วนความช่วยเหลือกลุ่มเกษตกร ใช้หลักครัวเรือน ตามที่เคยจัดมาตรการดูแลมาแล้ว ธกส. ดูแลอยู่

แหล่งที่มา