มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 มี.ค. -16 มี.ค. 2563 รวม 24 อัตรา,

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลธัญบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/6330/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,บรรณารักษ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,สถาปนิก,ช่างเทคนิค,บุคลากร,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 14,950-22,750
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 มี.ค. – 16 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บรรณารักษ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,950 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  1. ปริญญาตรีทุกสาขา

นักวิชาการศึกษา

วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ สาขาอาหารและโภชนาการ พยาบาลศาสตร์ ด้านพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา


บรรณารักษ์

ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ นิเทศศาสตร์


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


สถาปนิก

ปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี

วิศวกร

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ


ช่างเทคนิค

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาช่างไฟฟ้า


บุคลากร

วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา


นักวิเทศสัมพันธ์

ปริญญาโทสาขาวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน


นักตรวจสอบภายใน

ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลธัญบุรี  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. – 16 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลธัญบุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |