กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -26 ก.พ. 2563

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/6244/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.พ. – 26 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราเงินเดือน :21000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

 1. ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขา ดังนี้ สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขหรืองานท่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานและผู้มีประสบการณ์ด้านสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิต รับผิดชอบเกี่ยวกับการงานสาธารณสุข ด้านสุขภาพจิต พัฒนางานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสุขภาพจิต งานวิจัย และพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงวิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. ประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตเพื่อการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานในการผลิตคู่มือ เอกสารวิชาการสุขภาพจิต รวมถึงการจัดหาเอกสารสุขภาพจิต เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนแก่หน่วยงานเครือข่าย
 5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต
 6. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพจิต
 7. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพจิต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
 8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 9. เป็นผู้แทนของกลุ่มงาน ศูนย์สุขภาพจิตหรือกรมสุขภาพจิต ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053280554

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ | ประกาศ 1 |