กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ก.พ. -28 ก.พ. 2563 รวม 150 อัตรา,

แชร์เลย

กรมการทหารช่างเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมการทหารช่าง

ลิงค์: https://ehenx.com/6237/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,(อัตราสิบเอก)
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.พ. – 28 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพือสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 150 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวน

อัตราว่าง : 150 อัตรา

 1. ปวช. สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 26 อัตรา
 2. ปวช. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 45 อัตรา
 3. ปวช. สาขาวิชา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 12 อัตรา
 4. ปวช. สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 31 อัตรา
 5. ปวช. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 36 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารประทวน

 1. เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ.ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ.เกิด) หรือทหารกองเกินซึ่งเป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้องกับช่างก่อสร้าง
 4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 12 อัตรา
 5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า
 6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์

วิชาที่สอบ

1. สอบภาควิชาการ (100 คะแนน)

 1. ทฤษฎีช่างตามสาขาวิชา
 2. วิชาทั่วไป
  1. คณิตศาสตร์
  2. ภาาไทย
  3. ภาษาอังกฤษ
 3. วิชาทหาร

2. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555

3. สอบปฏิบัติตามสาขาวิชา (60 คะแนน)

4. สอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน)

5. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ดันพื้น 2 นาที
 • ท่าลุกนั่ง 2 นาที
 • วิ่ง 800 เมตร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารช่าง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. – 28 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการทหารช่าง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |