สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-14 ก.พ. 2563

แชร์เลย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/6043/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.พ. 2563
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ที่ กค 1001/4937

ถึง กระทรวง และกรมต่างๆ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด และมีประสบการณืในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอโอนสามารถติดต่อสอบถาม หรือยื่นแบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022739020

ต่อ 3157

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 |