กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ30 ธ.ค. -25 ม.ค. 2563

แชร์เลย

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/5989/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรีนยนายสิบทหารบก
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,985
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ธ.ค. – 25 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง ยกเลิกประกาศฉบับเดิม และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ออก “ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562” นั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก จึงขอยกเลิกการประกาศรับสมัครสอบฉบับเดิมข้างต้นทั้งหมด และออกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป้นนักเรียนนสายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับใหม่แทน ดังต่อไปนี้

โดย กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,985 คน (บุคคลพลเรือน จำนวน 1,092 คน และทหารกองประจำการ จำนวน 893 นาย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของผู้สมัคร
 • บุคคลพลเรือน
 • ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
 • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรีนยนายสิบทหารบก

อัตราว่าง : 1,985 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. บุคคลพลเรือนเป็นชายมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณื และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณื หรือเป็นทหารกองประจำการมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
  1. ทหารกองเกิน อายุ 18 ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2545) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2563 (คนเกิด พ.ศ.2542) สำหรับผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับาชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือก “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ”ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
  2. ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อายุ 18 ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ2541 ถึง พ.ศ.2545) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ของศูนย์การกำลังสำรองหรือศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ต้องแสดงหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุนหรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) เท่านั้น สำหรับผู้แสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในกรณีขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
  3. ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
  4. ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
  5. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
  6. อาสาสมัครทหารพลาน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
นักเรีนยนายสิบทหารบก
 1. เป็นชายมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหารกองประจำการมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับตามพรระาชบัญญัติรับราชกรทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
 2. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  ในกรณีที่ ปู่ หรือย่า, ตา ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ มีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเติมในการรับสมัครดังต่อไปนี้

  1. สูติบัตรของ บิดา หรือ มารดา แล้วแต่กรณี หรือ
  2. หนังสือรับรองการเกิดของบิดา หรือ มารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น
 4. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบที่มีผลบังคับใช้
 5. ต้องว่ายน้ำเป็น
 6. เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานสามีภรรยามาก่อน
 7. ไม่อยู่ในสมณเพศ
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 9. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 10. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 11. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
 12. ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 13. ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลืกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมาก่อน
 14. ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบตามข้อกำหนด
 15. ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารในปีที่สมัครสอบ และผู้ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

วิชาที่สอบ

บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สอบวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก และมหาวิทยาลัยรามำแหง วิทยาเขตบางนา

วิชาที่ทำการสอบ จำนวน 120 ข้อ เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ได้แก่

 1. วิทยาศษสตร์
 2. คณิตศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. ภาษาไทย
 5. วิชาความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม, ความรู้เกี่ยวกับทหารเบื้องต้น)
ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน

สอบวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาที่ทำการสอบ จำนวน 120 ข้อ เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ได้แก่

 1. วิทยาศษสตร์
 2. คณิตศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. ภาษาไทย
 5. วิชาความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม, วิชาทหารตามแบบการฝึกทหารใหม่)

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. – 25 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 ธ.ค. 2562

สอบวันที่: 30 ธ.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 30 ธ.ค. 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธศึกษาทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |