กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ต.ค. 2562

แชร์เลย

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/5615/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศูสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

  1. จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
  2. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
  3. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานผู้ช่วย ด้านการฆ่าสัตว์และการตัดแต่งซากสัตว์
  2. ปฏิบัติงานผู้ช่วย ด้านการทดลองที่ได้รับมอบหมาย
  3. ปฏิบัติงานผู้ช่วย ด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์
  4. ปฏิบัติงานผู้ช่วย ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
  5. ปฏิบัติงานผู้ช่วย รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเสษและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมปศูสัตว์ กรมปศูสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 |