สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

แชร์เลย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/5592/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศ ที่ มสจท 004/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ตามมติที่ประชุมคณะรกรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในคนในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ขอประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สำนักงาน” ของคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Reserach Ethics Committee; CREC) จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-17,550 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20-30 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือมนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ถ้ามีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  5. มีความสามารถด้านงานเอกสาร โดยใช้ความเชี่ยวชาญ้ดานภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
  2. รับผิดชอบงานด้านเอกสาร และระบบฐานข้อมูล
  3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |