มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-8 ต.ค. 2562

แชร์เลย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/3487/ หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 20,090-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งสถาปนิก หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะบดี จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สถาปนิก

อัตราเงินเดือน :20,090 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สถาปนิก

1.คุณวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
2.หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด.ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3.มีประสบการณ์ในการทำประมาณราคากลาง และ
จัดทำ BOQ (Bill Of Quantities)
4.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch Up, Photo Shop และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5.มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้
IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประจำอาคาร
2.จัดทำรายละเอียดประกอบแบบรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
3.ประมาณราคากลาง การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
4.ควบคุมงานปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
5.ชี้แจงบริเวณสถานที่ในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแก่ผู้รับจ้าง
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน บุคคลภายนอก สำหรับการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคาร
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายและบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 – 8 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 |