สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ก.ย. 2562

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/3450/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :19500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑ บริหารจัดการการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๑.๑ เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator)
(๑) เว็บไซต์ฐานข้อมูลองค์ความรู้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
(๒) เว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๑.๒ Update เว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ www.cifs.moj.go.th เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. บริหารจัดการ ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงข้อมูลผู้ขอเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authen) ให้เป็นปัจจุบัน
๓ บริหารจัดการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
๔ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๕ ช่วยงาน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย คือ โครงการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (MA PC) โครงการจัดหาระบบการให้บริการด้าน นิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-One Stop) และโครงการจัดทำระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
๖ ช่วยในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
๗ ติดต่อและติดตามงาน รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๘ งานอื่นๆ ตามที่ได้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มอบหมาย

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แผนที่ | ประกาศ 1 |