มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ 9 ก.ย. -24 ก.ย. 2562

แชร์เลย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/3447/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ย. – 24 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัิงานที่หน่วยทันตแพทยศาสตร์ศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ สำนักงานศึกษาและวิชาการ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :17,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริธรรม มีความขยันและอดทน ในการปฏิบัติงาน และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่

4. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ดำเนินงานด้านการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2. กำกับดูแล ติดตาม และประสานงานการจัดทำระบบสารสนเทศหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ จดบันทึกและสรุปรายงานการประชุม รวมถึงการจัดทำข้อมูลและประสานงานสำหรับการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
4. การประสานงานต่างๆ เช่น การประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา โครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Exit Interview โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิต โครงการมหิดลวิทยาจารย์ เป็นต้น
5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 – 24 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 ก.ย. 2562

สอบวันที่: 9 ก.ย. 2562

ประกาศผลสอบ: 9 ก.ย. 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 |