สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ย. -19 ก.ย. 2562

แชร์เลย

สำนักงานคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/3444/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่๑
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ย. – 19 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรากชารทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
๑) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒) สาขาวิชาการบัญชี
๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ
๔) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
๕) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
๖) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
(๒) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(๓) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
(๔) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(๕) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๙) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(๗) มีทัศนคติที่ดี สามารถสื่อสารประสานงานและทำงานเป็นทีมได้
(๘) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑. งานช่วยสนับสนุนการอำนวยความสะดวก แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
๒. งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
๓. งานให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูลด้าน การลงทุน
๔. งานค้นหาและรวบรวมข้อมูล
๕. งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ ๑ (เชียงใหม่)
๖. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) BOI)  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ห้องที่ 108-110 อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนสพาร์ก ชั้น 1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 – 19 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) BOI)

แผนที่ | ประกาศ 1 |