องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 ส.ค. 2562 รวม 184 อัตรา,

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/3385/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงาน,ลูกจ้างประจำ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 10,150-37,500
อัตราว่าง: 184
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ด้วยองค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานรจำนวน 41 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน ปรากฎรายละเอียดดังต่อนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงาน จำนวน 41 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ 5

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,250-37,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


ผู้ตรวจสอบภายใน 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร 4

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่พัสดุ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์ 4

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิทยาศาสตร์ 3

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,410 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างไฟฟ้า 3

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,410 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานธุรการ 2

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเทคนิคการผลิต 2

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานพัสดุ 2

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างพิมพ์ 2

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการขาย 2

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,250 บาท


ปริญญาตรี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท


ปวส.

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,410 บาท


ปวช.

อัตราว่าง : 30 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท


ม.ปลาย (สายวิทยาศาสตร์)

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,740 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


ม.ต้น หรือ ม.ปลาย

อัตราว่าง : 72 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงาน 

นักวิทยาศาสตร์ 5

ได้รับปริญญาโท สาขา จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์


ผู้ตรวจสอบภายใน 4

ได้รับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เภสัชศาสตร์


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4

ได้รับปริญญาตรี สาขา ทางด้านคอมพิวเตอร์ (มีหน่วยกิตด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต)


บุคลากร 4

ได้รับปริญญาตรี สาขา ทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี ทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)


นักบัญชี 4

ได้รับปริญญาตรี สาขา การบัญชี


เจ้าหน้าที่พัสดุ 4

ได้รับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศศาสตร์


วิศวกร 4

ได้รับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (มีใบประกอบวิชาชีพ กว.)


นักวิทยาศาสตร์ 4

ได้รับปริญญาตรี สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์


พนักงานวิทยาศาสตร์ 3

มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า ทางด้านวิทยาศาสตร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล


ช่างไฟฟ้า 3

มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ่ช่างไฟฟ้า ช่างแมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์


พนักงานธุรการ 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี


พนักงานเทคนิคการผลิต 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์


พนักงานพัสดุ 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี


ช่างพิมพ์ 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการพิมพ์


พนักงานการขาย 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาทางด้านพาณิชยการ

ลูกจ้างประจำ

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์


ปริญญาตรี

ปริญญาตรี สาขาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมี


ปวส.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา บริหารธุรกิจ ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านพาณิชยการ เคมี ชีววิทยา อุตสาหกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่มีวิชาพื้นฐานทางเคมีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทางด้านวิทยาศาสตร์


ปวช.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ ทางด้านช่าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์


ม.ต้น หรือ ม.ปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การเภสัชกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การเภสัชกรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |