สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 มิ.ย. 2562

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สนจ.แพร่

สนจ.แพร่

ลิงค์: https://ehenx.com/2985/ หรือ
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: แพร่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบ

จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคล เป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” หรือ “ทปษ ภาคประชาชน” 4 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ว่า จังหวัดแพร่รับสมัครบุคคล เป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” หรือ “ทปษ ภาคประชาชน” 4 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานจังหวัดแพร่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร 054-620646 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.opm.go.th

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีความรู้และประสบการณ์ อย่างหนึ่งอย่างใด

ด้านเศรษฐกิจ (เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แรงงาน อุตสาหกรรม การเกษตร การพาณิชย์การคมนาคม การท่องเที่ยวหรือการพลังงาน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ด้านสังคม (เกี่ยวกับสังคม สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ชุมชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น)

ด้านสิ่งแวดล้อม (เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ)

ด้านวิชาการ (เกี่ยวกับการศึกษา กฎหมาย การวิจัย การบริหารจัดการ ความมั่นคง การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสาร)

2. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือนับถึงวันที่สมัคร

3. เป็นผู้มีจิตอาสาและสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาภาคประชาชน

4. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

โดยผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครเป็นที่ปรึกษาได้หลายด้าน จึงขอเชิญชวน ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละด้าน ได้ร่วมกันสมัครให้มากๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” จะมีบทบาทสำคัญให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าว

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

 

วิธีการสมัครงาน สนจ.แพร่ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สนจ.แพร่ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 24 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)