กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-22 เม.ย. 2562

แชร์เลย

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/2640/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,450-17,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ ที่ 29/2562

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูล ด้านการลดอาวุธ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำกองสันติภาพความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การะหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,450-17,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,450-17,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ /เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
  1. สัญชาติไทย
  2. อายุไม่เกิน 30 ปี
  3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) สังคมศาสตร์ (Social sciences) และนิติศาสตร์ (Law)
  4. มีความสนใจเรื่องการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและงานในอาณัติของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเรื่องสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ
  5. สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด ฟัง และเขียน รวมทั้งมีทักษะในการแปล ย่อความ และสรุปความ
  6. มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
  7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Powerpoint) และสื่อสังคมออนไลน์ได้ในระดับดี รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง
  8. มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็ฯทีม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

 

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |