กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 เม.ย. -29 เม.ย. 2562 รวม 201 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ลิงค์: https://ehenx.com/2611/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นายช่างสำรวจ,นายช่างโยธา,ช่างไม้,ช่างปูน,นักวิชาการป่าไม้,นิติกร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,นักวิทยาศาสตร์,วิศวกรโยธา,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-19,500
อัตราว่าง: 201
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 เม.ย. – 29 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแ่หงชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 23 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 32 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างไม้

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างปูน

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักวิชาการป่าไม้

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 48 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สัตวแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานการเกษตร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนรโาลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์


นายช่างสำรวจ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


นายช่างโยธา

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


ช่างไม้
 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

ช่างปูน
 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

นักวิชาการป่าไม้

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


นักวิทยาศาสตร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเทคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศษสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางสัตววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


วิศวกรโยธา

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


สัตวแพทย์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา การรับส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ทำสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริากรเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษระงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และงานบันทึก งานพิมพ์ข้อมูล หรือเอกสารต่างๆ งานหนังสือราชการ งานสารบรรณ จัดพิมพ์หนังสือราชการและจัดทำะเอกสารการประชุมต่างๆ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะดำเนินการบันทึกต่อไป การจำแนกประเภทและกำหนดแบบการบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุงและขยายพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิตกล้าไม้ต่างๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพื้นที่สวนรอบๆ และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือ การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหา จัดซื้อ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกับการเงิน การงบรปะมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ การทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญยา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเกษตร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุงและขยายพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิตกล้าไม้ต่างๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพื้นที่สวนรอบๆ และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา ให้บริการติดตั้งและควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่างๆ เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจและรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างโยธา

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานก่สอร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างไม้

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษา ดัดแปลง และประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทำด้วยไม้ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างปูน

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกีย่วกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ทำผิวพื้นและผนัง ปูกระเบื้องและผนัง ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูน เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณืที่ใช้ในการปฏิบัติงาน


นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าหม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและฟื้นฟูที่ป่าอนุรักษื การจัดทำและคบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางกฎหมายการพิจารณาตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และตอบปัญหาข้อกฎหมาย ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายติดตามการดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เสนอความคิดเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกียวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญยา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า จัดทำรายงานการตรวจสอบตามผลการตรจสอบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานตันสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงาน หรือโครงการ การจัดทำแผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการพัฒนาระบบข้าราชการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแผนงาน โครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ การให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหา และชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนดยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงานโคงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารความรู้ สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายและสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผน การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน การส่งเสริมแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ สำรวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพ รังวัด และคำนวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Orthophoto Map) จัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษา และสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ประมวลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ วิจัย ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏบิัติงานด้านอณุพันธุศาสตร์ ชีววิทยาเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ และวิจัยในห้องปฏิบัติการ ด้านสารพันธุกรรม ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาป่าไม้ และวิชาการอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรโยธา

ปฏิบัติอย่างดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบสัญญาก่อสร้างบำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา และปฏบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


สัตวแพทย์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ป่า การสำรวจโรค การกำจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการ สืบพันธุ์ของสัตว์ป่า เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิตการศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตลอดจนปฏิบัิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 29 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |