มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 ธ.ค. 2565

แชร์เลย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/17851/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนักงานคณบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12285- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
๒. เพศหญิง
๓. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Offices ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

๑. ดำเนินการเก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม ออกใบแจ้งหนี้สิทธิ การรักษาทุกประเภท และออกใบเสร็จรับเงิน
๒. สรุปยอดเงินกระทบกับรายงาน จัดเก็บใบเสร็จรับเงินประจำวัน พร้อมนำส่งเงินในแต่ละรอบการปฏิบัติงาน
๓. ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายการรับชำระ ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้มารับบริการ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร