มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 พ.ย. 2565

แชร์เลย
มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

ลิงค์: https://ehenx.com/17790/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
3. หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชุม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. ความรู้ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวระเบียบงานสารบรรณ – ความรู้เกี่ยวกับงานการประชุม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร