มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 พ.ย. 2565

แชร์เลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17746/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถว่ายน้ำได้คล่องแคล่ว ทั้ง 4 ท่า คือ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่าผีเสื้อ
3. มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. สามารถปฏิบัติงานหลังเวลาราชการได้
5. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่
6. รักงานบริการ ซื่อสัตย์ สุจริต
7. สามารถเป็นครูสอนว่ายน้ำได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

๑. ดูแลสระว่ายนา
–    ดูแลตรวจสอบสระว่ายนํ้า เพื่อให้พร้อมใช้งาน
–    ให้คำแนะนำ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการใช้สระว่ายนํ้า
–    ควบคุมดูแลรักษาคุณภาพนํ้าในสระให้ได้ตามมาตรฐาน
–    ให้บริการสระว่ายนํ้า การสอนว่ายนํ้า
–    การดูแล รักษาความปลอดภัยผู้รับบริการ (lifeguard)
–    ดูแลหลังการใช้บริการ ทำความสะอาด สระว่ายนา
๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานจัดกิจกรรม/โครงการ ตรวจสอบสนามกีฬา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร