กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ก.ค. -3 ส.ค. 2565 รวม 65 อัตรา,

แชร์เลย

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17351/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,วิศวกร(ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ),วิศวกร(ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล),เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์,นักบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการกษาปณ์(ปฏิบัติงานด้านวางแผน),นักวิชาการช่างศิลป์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างประณีตศิลป์,นายช่างไฟฟ้า,ช่างทั่วไป,นายช่างเครื่องกล,นายช่างหล่อ,ช่างฝีมือ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการคลัง,ช่างทั่วไป,ช่างโลหะ,ช่างฝีมือ,นายประตูกษาปณ์,พนักงานทั่วไป,พนักงานห้องปฏิบัติการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานเหรียญกษาปณ์,ช่างกษาปณ์,ช่างทอง,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานนำชม,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,บรรณารักษ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิทยาศาสตร์(เคมี),เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานขาย,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานขาย,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานทั่วไป,พนักงานบริการ,ภัณฑารักษ์,ช่างศิลป์,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ,พนักงานนำชม,นักวิชาการเผยแพร่,บรรณารักษ์,ช่างไฟฟ้า,ช่างศิลป์,พนักงานบริการ,พนักงานขาย,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -19,500
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๖๕ ตำแหน่ง รวม ๖๕ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีคำของรัฐและการทำของ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของพนักงานเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติ เฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างประณีตศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างหล่อ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างฝีมือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


ช่างทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโลหะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างฝีมือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายประตูกษาปณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานห้องปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานเหรียญกษาปณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างกษาปณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างทอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานนำชม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บรรณารักษ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานขาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ภัณฑารักษ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานนำชม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บรรณารักษ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต หรือทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต หรือทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมโลหการ ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการช่างศิลป์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างประณีตศิลป์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างทั่วไป

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างเครื่องกล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างหล่อ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างโลหะวิทยา สาขาวิชาช่างโลหะ หรือสาขาวิชาช่างหล่อโลหะ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างฝีมือ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานการคลัง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างทั่วไป

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างโลหะ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างฝีมือ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายประตูกษาปณ์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


พนักงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


พนักงานห้องปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


พนักงานขับรถยนต์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามที่กฎหมายกำหนดในประเภท ท. (ทุกประเภท) (ใบอนุญาตให้ขับขี่ขนส่งสำหรับการใช้งานได้ทุกประเภท สามารถใช้เคลื่อนย้าย หรือทำการขนส่งเพื่อการค้าได้โดยไม่จำกัดน้ำหนักการขนส่งรวมถึงใช้เพื่องานรับจ้างได้)


พนักงานเหรียญกษาปณ์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


ช่างกษาปณ์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


ช่างทอง

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานนำชม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยว หรือทางการตลาด) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยว และการโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือทางการจัดการท่องเที่ยว) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาศิลปะ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาฝรั่งเศส ทางภาษาจีน ทางภาษาญี่ปุ่น หรือทางภาษาเยอรมัน จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางการออกแบบทัศนศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางศิลปะและการออกแบบ ทางนิเทศศิลป์ ทางพาณิชย์ศิลป์ หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาพาณิชย์ศิลป์ หรือสาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการช่างศิลป์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชามัณฑนศิลป์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


บรรณารักษ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ทางเคมี หรือทางชีวเคมี) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปะ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานบริการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานขาย

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานขาย

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานบริการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


พนักงานขับรถยนต์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนด


พนักงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


ภัณฑารักษ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี (ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างศิลป์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานบริการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานบริการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิค คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานนำชม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยว หรือทางการตลาด) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยว และการโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือทางการจัดการท่องเที่ยว) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอ


บรรณารักษ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างศิลป์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานบริการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานขาย

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานขับรถยนต์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑. ศึกษา พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ เพื่อให้งานมีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ดี
๒. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ เพื่อให้งาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ)

๑. ควบคุมสายการผลิตให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ปรับแต่ง Condition ให้ความเห็นในกรณีที่มีปัญหาการทำงานของเครื่องจักร
๓. ควบคุม และตรวจสอบการใช้เครื่องจักรในการดีตราและนับบรรจุให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
๔. ออกแบบ เขียนแบบ ในการจัดทำอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
๔. ศึกษา ด้นคว้า เพื่อหาข้อมูลในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของเครื่องจักรที่ควรนำมาใช้ ในการผลิต
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล)

๑. ศึกษา สำรวจ จัดหา และทำทะเบียนคุมวัตถุที่จะใช้จัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์
๒. คัดเลือกเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์นำมาจัดแสดง ประสานงานกับสถาปนิกและมัณฑนากร เพื่อให้การตกแต่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓. ดำเนินการจัดตกแต่ง จัดวางวัตถุจัดแสดง พร้อมภาพและคำบรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๔. ดำเนินการจัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัตถุที่นำมาจัดแสดง
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร นำชม และบรรยายในศูนย์การเรียนรู้ๆ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์

๑. จัดทำบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และการทำของ
๑.๑ บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดเงินฝากกระทรวงการคลัง สมุดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สมุดเงินสด สมุดแยกประเภท และรายละเอียดประกอบบัญชี
๑.๒ บันทึกรายการตั้งหนี้ การขำระหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑.๓ ตรวจสอบกระทบยอดด้านรับ – จ่ายของเงินฝากกระทรวงการคลัง
๑.๔ จัดทำสมุดบัญชีกองกษาปณ์ รายได้จากการรับจ้างทำของสั่งจ้างบัญชีลูกหนี้ ลูกหนี้ รายตัว รายได้รับล่วงหน้า รายละเอียดภาษีขาย ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
๑.๕ จัดทำทะเบียนคุมเอกสารเบิกจ่ายทางบัญชี ตรวจสอบเลขที่เช็คจ่าย จัดเรียงเอกสาร ตามประเภท และจัดทำเป็นทะเบียนจ่ายเงินและจ่ายเช็ค
๑.๖ จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและสินค้ากึ่งสำเร็จรูป
๑.๗ จัดทำทะเบียนเหรียญกษาปณ์ รายได้จากการผลิตเหรียญกษาปณ์
๑.๘ จัดทำทะเบียนรับ – จ่าย ยอดคงเหลือของครุภัณฑ์และวัสดุ คำนวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีวัสดุใช้ไป
๑.๙ ตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนไหววัตถุดิบและวัสดุกึ่งสำเร็จรูปของหน่วยผลิต
๑.๑๐ ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนการผลิต บัญชีโลหะทำการงานหลอมเหรียญกษาปณ์ งานหลอมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานหลอมของสั่งจ้าง งานผลิตเหรียญตัวเปล่า งานดีตราเหรียญกษาปณ์ งานดีตราของสั่งจ้าง งานผลิตของสั่งจ้าง เครื่องหมายตอบแทน งานจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑.๑๑ จัดทำแผ่นต้นทุน ประกอบด้วย ค่าโลหะหรือวัตถุดิบ ปันส่วนค่าแรงงาน และค่าโสหุ้ย การผลิตตามผลิตภัณฑ์ จัดทำต้นทุนรายผลิตภัณฑ์งานรับจ้างทำของ
๑.๑๒ จัดทำรายงานการเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่า ของรัฐและการทำของ
๒. จัดทำประมาณการต้นทุนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เพื่อขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและใช้เป็นต้นทุนในการโอนเงินรายได้จากการจำหน่ายจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
๓. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน งบประมาณ และการบัญชี
๔. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ
๕. ตรวจสอบการจัดทำแผนการใช้จ่าย การประเมินผล ติดตามผลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ
๖. จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามรูปแบบของแต่ละรายงาน ได้แก่ รายงานงบทดลองประจำเดือน รายงานแสดงรายได้ – รายจ่ายที่ไม่ต้องนำส่งคลัง รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต รายงานการควบคุมภายใน ของกองกษาปณ์ และอื่น ๆ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักบัญชี

๑. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อช่วยวางแผนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๒. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ ของผู้บริหาร
๓. จัดทำ รวบรวม และวิเคราะห์แนวโน้ม ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของการบริหาร เงินทุนหมุนเวียนๆ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO) ตลอดจนตัวชี้วัดการดำเนินงานอื่น ๆ
๔. บันทึกข้อมูล ควบคุมดูแล รับ – ส่ง หนังสือของส่วนงาน ตลอดจนบันทึกข้อมูลลงระบบ บริหารจัดการและฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
๕. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานของหน่วยงานในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
๖. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. จัดทำแผนผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานสั่งจ้างต่าง ๆ
๒. การดำเนินการจัดเก็บความรู้ (KM) ของหน่วยงาน
๓. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเหรียญกษาปณ์
๕. ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Kaizen QCC. LEAN และระบบบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน)

๑. การปันแบบ หล่อแบบ ตกแต่งแบบปูนพลาสเตอร์ หล่อแบบยางซิลิโคนและแบบอีพ๊อกซี่ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนและอื่น ๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิก สำหรับงานปันแบบ หล่อแบบ
๒. การออกแบบ เขียนแบบ และสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเหรียญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนและอื่น ๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิกสำหรับงานออกแบบ เขียนแบบ
๓. ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนางานด้านปันแบบ ออกแบบ และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ร่วมจัดทำนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับงานศิลปกรรมเหรียญ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการช่างศิลป์

๑. ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล ประวัติรูปพรรณสัณฐาน ลวดลาย วิธีการจัดสร้างทรัพย์สินมีค่า
๒. ถ่ายภาพทรัพย์สินมีค่า บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติรูปพรรณสัณฐานและภาพถ่าย ทรัพย์สินมีค่า ลงระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
๓. จัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าตามประเภท หมวดหมู่ของทรัพย์สินมีค่า ให้ถูกต้องตามหลักการ อนุรักษ์
๔. บันทึกการเบิก ยืม คืน ทรัพย์สินมีค่า
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

๑. งานธุรการ งานสารบรรณ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ – ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การนำส่งหนังสือราชการ เพื่อสนับสนุน ให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. สนับสนุนการดำเนินงานในระบบ ERP ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก ต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๕. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๖. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประสานงาน และสนับสนุนการจัดเตรียมงานและกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
๗. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อใหได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๘. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๙. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บสถิติการปฏิบัติงานของหน่วยงานลงในเอกสาร จัดเก็บหลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการด้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
๑๐. งานบันทึกข้อมูลลงในเอกสารตามรูปแบบของ ISO
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เข่น การประชุม สัมมนา ผิกอบรมและอื่น ๆ
๒. เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
๓. จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการประชุม สัมมนา ฟิกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
๔. ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๖. ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มีความซับช้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

๑. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และอนุรักษ์ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ หรืองานช่างสิบหมู่
๒. ออกแบบ เขียนแบบ ปันแม่แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง
๓. สนับสบุนงานช่าง เช่น ธุรการช่าง หาข้อมูลทางช่าง ทำรายการประมาณการด้านการช่าง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น
๔. ปฏิบัติงานช่างฝืมีอที่ปฏิบัติในช่างสิบหมู่
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างประณีตศิลป์

๑. ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ระบบสื่อสาร พัดลมต่าง ๆ มอเตอร์ ระบบรักษา ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟป้ายบอกทางหนีไฟ เครื่องทำนํ้าเย็น ระบบนํ้าหล่อเย็นเครื่องจักร ระบบเลียงตามสาย ระบบสารสนเทศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบบำบัดนํ้าเสียโรงงานและชุมชน ระบบรดนํ้า สนามหญ้าและต้นไม้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนบำรุงรักษาและให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๒. การควบคุม ดูแลเครื่องปรับอากาศแบบทำนํ้าเย็นในอาคาร เครื่องทำความเย็น ระบบสัญญาณ เตือนอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบลมอัด ระบบนํ้าหล่อเย็นเครื่องจักร ระบบลิฟต์โดยสาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และอื่น ๆ เพื่อให้การสนับสนูนการผลิต เป็นไปตามแผน
๔. หาข้อมูล อะไหล่ และวัสดุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการซ่อมและการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๖. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงในการตรวจสอบ ปรับแต่ง แก้ไข และควบคุม การใช้งานเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เกี่ยวกับการดีตรา ตรวจสอบคัดเลือกและนับบรรจุ เหรียญกษาปณ์ หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ขั้นส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง
๒. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเบื้องต้นเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เกี่ยวกับการดีตรา ตรวจสอบคัดเลือกและนับบรรจุ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ขั้นส่วน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง
๓. ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องจักร ตลอดจนดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
๔. กลึงแม่ตรา ดวงตรา ให้มีขนาด และรูปทรงตามที่ต้องการ เพื่อให้งานมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างทั่วไป

๑. กระบวนการผลิตและการตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ ในระบบ ๓ มิติ (CNC)
๒. ชุบเคลือบผิวดวงตราด้วยเครื่องชุบเคลือบผิว PVD
๓. ควบคุมและดูแลการสร้างโปรแกรมสำหรับการผลิต รวมถึงการผลิตอะไหล่ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
๔. ศึกษาวิธีการและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา ทดสอบแกไขปัญหากระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนการผลิต
๕. ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อรองรับการปฏิบัติการวิเคราะห์และแกไขปัญหาเครื่องจักร ไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซํ้าตามข้อกำหนดตัวชิ้วัด
๖. วิเคราะห์ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่
๗. ปฏิบัติงานในกระบวนการแม่ตรา ดวงตรา และการผลิต จานบังคับขอบเหรียญ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกล

๑. รับ – ส่งโลหะ ตรวจสอบจำนวน นํ้าหนักและเก็บรักษาโลหะระหว่างการผลิต เพื่อควบคุม โลหะระหว่างการผลิต
๒. จัดเตรียมโลหะที่จะนำมาทำการหลอมและชั่งนํ้าหนักตามส่วนผสมที่กำหนด เพื่อการผลิต ลิ่มโลหะ
๓. ปฏิบัติงานหลอมหล่อโลหะ ไสผิวลิ่มโลหะ ลุ่มตัวอย่างโลหะ วิเคราะห์ส่วนผสมและตรวจสอบ ผลงานที่ได้จากการผลิต บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการผลิตลิ่มโลหะ
๔. ประกอบชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์ เตาหลอมไฟฟ้า เตาหลอมโลหะแบบต่อเนื่อง ปรับแต่ง แบบหล่อโลหะกราไฟท์ เพื่อการผลิตลิ่มโลหะ
๕. ใช้งาน และบำรุงรักษาเบื้องด้น เครื่องจักรในการผลิตลิ่มโลหะตั้งแต่การหลอม การหล่อ การไสผิว เพื่อการผลิตลิ่มโลหะทั้งที่มีระบบควบคุมธรรมดาและระบบคอมพิวเตอร์
๖. ปันแบบทรายและหลอมหล่อ อะไหล่ชิ้นส่วน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเป็น ต้องใช้ในโรงงาน เพื่อการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างหล่อ

๑. ปฏิบัติงานช่าง■ผิมือเกี่ยวกับการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง
๒. ปฏิบัติงานด้านการใช้งาน การบำรุงรักษาและการแกไขข้อบกพร่องเบื้องต้นของเครื่องจักร ภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาปรับปรุงการทำงานและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการสร้าง และซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างฝีมือ

๑. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแชม และบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
๒. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๓. ร่างและตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
๔. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
๕. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิงขึ้น
๖. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๗. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินการงานสำเร็จลุล่วง
๘. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพัสดุ

๑. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแชม และบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
๒. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๓. ร่างและตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
๔. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
๕. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิงขึ้น
๖. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๗. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินการงานสำเร็จลุล่วง
๘. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการคลัง

๑. รับและเก็บรักษาของสั่งจ้างและเหรียญที่ระลึกในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมอบไว้จัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ โดยเก็บไว้ ณ ห้องมั่นคงและลงทะเบียนคุมไว้
๒. เบิกจ่ายพัสดุใน stock และส่งมอบให้แก,ผู้เบิก
๓. ลงรับ – ตัดจ่ายพัสดุในการ์ด
๔. ตรวจสอบพัสดุในคลังให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกเดือน
๕. รวบรวม วัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสะดวกในการเบิก – จ่าย
๖. ทำระบบ ERP เกี่ยวกับการเบิก – จ่ายพัสดุ
๗. รับ – ล่ง หนังสือ หรือเอกสารต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างทั่วไป

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับการดีตรา ตรวจสอบคัดเลือก และนับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ชิ้นส่วน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง
๒. ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น เครื่องจักรพื้นฐานที่ใช้ในการผลิต ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้ดี รวมไปถึงซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
๓. ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องจักร
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างโลหะ

๑. รับ – ส่งโลหะ ตรวจสอบจำนวน นํ้าฬนัก และเก็บรักษาโลหะระหว่างการผลิต เพื่อควบคุม โลหะระหว่างการผลิต
๒. ปฏิบัติงานผลิตตัวเปล่า รีด ตัดตัว อบอ่อน กล่อมข้าง ล้าง ขัดเงา ตัวเปล่า และตรวจสอบ ผลงานที่ได้จากการผลิต
๓. ล้างและนับบรรจุ เหรียญกษาปณ์หมองคลํ้า เพื่อส่งกองบริหารเงินตราเพื่อนำไปจ่ายแลก ประชาชน
๔. ใช้งานและบำรุงรักษาเบื้องต้น เครื่องจักรในการผลิต เพื่อการผลิตตัวเปล่า
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใฃ้ในกระบวนการผลิตหรือที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักรในการผลิต เพื่อการผลิตตัวเปล่า
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างฝีมือ

๑. ปฏิบัติงานช่างฟิมือเกี่ยวกับการสร้าง และซ่อมแซมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมาย ตอบแทนเหรียญที่ระลึก และของสั่งจ้างต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความละเอียดประณีต ทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างสูง
๒. การใช้เครื่องจักรในหน่วยงาน เช่น เครื่องเลเซอร์ เครื่องตัด เครื่องเจียรนัย และเครื่องจักร ในระบบงานหล่อฉีด พร้อมทั้งการดูแลบำรุงรักษา
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายประตูกษาปณ์

๑. ตรวจและดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการบริเวณด้านหน้าประตู ทางเข้า – ออกจากโรงงาน และบริเวณประตูทางเข้า – ออกของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงงานรวมจำนวน ๕ จุด
๒. ตรวจนับพัสดุที่ส่วนจัดหาและคลังพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดหา เพื่อนำเข้าโรงงานพร้อมทั้ง ลงนามกำกับเอกสารในใบส่งของร่วมกับผูใข้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. จดบันทึกเวลาเข้า – ออกของเจ้าหน้าที่กองกษาปณ์กรณีเข้า – ออกนอกเหนือจากเวลา เข้า – ออกตามปกติ เพื่อรายงานส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ในการตรวจเช็ควันลา
๔. ตรวจตราและดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณ โรงงานประจำจุดต่าง ๆ ๑๐ จุด โดยรอบพื้นที่ทั้ง ๑๒๘ ไร่
๕. ตรวจตรา ดูแล และอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานผู้รับจ้างเหมารักษาความสะอาด
๖. ตรวจตรา ดูแล และอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเหมา ดูแลปรับปรุง ภูมิทัศน์ทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน
๗. ดูแลตรวจสอบและแจ้งข้อมูลความชำรุดบกพร่องของอาคารและระบบต่าง ๆ ตลอดจน เครื่องมือและอุปกรณ์สาธารณูปโภคส่วนกลาง
๘. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายกุญแจ เปิด – ปิดประตูอาคารโรงกษาปณ์ในวันปกติ ตั้งแต่เวลาเริ่ม ปฏิบัติงานจนถึงเวลาเลิกปฏิบัติงาน และในเวลาปฏิบัติงานล่วงเวลา (0T) วันปกติและวันหยุดราชการ รวมทั้ง ปิดประตูตามโชนต่าง ๆ ภายในโรงงาน พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบนํ้า และระบบไฟฟ้า
๙. ช่วยจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการฟิกอบรมสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานกีฬา ของกองกษาปณ์และของกรมธนารักษ์ งานเกษียณ งานวันเด็ก งานไหว้ครูช่าง การซ้อมอัคคีภัย ฯลฯ
๑๐. รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำวัน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๑๑. จัดตารางปฏิบัติงานของนายประตูให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ จำนวน ๖ จุด
๑๒. ตรวจเช็คขยะที่ต้องนำออกจากโรงงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แจ้งให้นำขยะออก
๑๓. ตรวจนับจำนวนเหรียญร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ เพื่อนำส่งให้กองบริหาร เงินตรา
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานทั่วไป

๑. ดูแลงานด้านความสะอาด จัดเก็บขยะ จดมิเตอร์นํ้า ไฟฟ้า ตรวจนับเงินที่ได้จากเครื่องชักผ้า เครื่องให้บริการนํ้าดื่ม การจัดเตรียมสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกองกษาปณ์ ดูแลครุภัณฑ์ ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย้าย สิ่งของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓. จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานพิธี และงานกิจกรรมต่าง ๆ ของกองกษาปณ์
๔. ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาบริการงานด้านรักษา ความปลอดภัย งานด้านภูมิทัศน์ งานด้านรักษาความสะอาด งานด้านจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ใช้แล้ว
๕. ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และดูแลสภาพความเรียบร้อย ของอาคารสถานที่
๖. จัดเก็บดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๗. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปประกอบการวางแผน
๘. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั่งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานห้องปฏิบัติการ

๑. เตรียมตัวอย่างสำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ กลึง ตัด เจาะ ขัด ชั่งนํ้าหนัก และต้มสารละลายตัวอย่าง
๒. เตรียมตัวอย่างสำหรับใช้กับเครื่องวิเคราะห์ ได้แก่ เครื่อง XRF, AAS, Carbon เป็นต้น
๓. เตรียมสารละลายที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ
๔. เตรียมสารละลายที่ใช้ในการวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตของโรงงาน เข่น กรดที่ใช้ในการล้าง ชิ้นงานนํ้ายาชุบ
๕. แยกโลหะมีค่าที่ได้จากกระบวนการผลิตให้บริสุทธี๋ เพื่อส่งคืนให้กลุ่มงานผลิตนำกลับไปใช้ เป็นวัตถุดิบ
๖. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเคมีให้พร้อม ใช้งานอยู่ตลอดเวลา
๗. ดูแล จัดเก็บ ทำความสะอาดชั้นและสารเคมีที่มีอันตรายให้มีความสะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ
๘. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ต้ดูดไอกรด ให้มีความปลอดภัย สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
๙. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา จัดเตรียม เปลี่ยนถังแก๊สต่าง ๆ ที่ใช้งานกับเครื่องมือวิเคราะห์ ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑๐. ดูแล บำรุงรักษา ล้างทำความสะอาด รวมทั้งจัดเตรียม ระบบกรองนํ้า และเครื่องกลั่นนํ้า สำหรับการวิเคราะห์ไห้มีความสะอาด ปลอดภัย มีค่าตามที่กำหนดและมีเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
๑๑. ดูแล จัดเก็บเอกสาร คู่มือเครื่องที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๑๒. ดูแล ล้างทำความสะอาดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
๑๓. ดูแล จัดเก็บเครื่องแก้วและอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ มีการแยกประเภทการจัดเก็บได้ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งาน
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถยนต์

๑. นำเหรียญที่ออกจากห้องมั่นคงขึ้นรถบรรทุกเหรียญและนำออกจากรถบรรทุกเหรียญ เพื่อส่งให้กับกองบริหารเงินตรา หน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์ และนำเหรียญออกจากถังกรงเหล็กหรือลัง แล้วบรรจุใส่กรงให้กองบริหารเงินตราแห่งใหม่ รังสิต โดยมีคณะกรรมการร่วมกันตรวจนับความถูกต้อง
๒. บรรจุเหรียญกษาปณ์ที่มีสีหมองคลํ้าที่กองบริหารเงินตรานำมาชุบล้างทำความสะอาด ส่งให้ส่วนผลิตตัวเปล่า เพื่อดำเนินการชุบล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาบรรจุส่งคืนให้กองบริหารเงินตรา
๓. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่น ๆ จ่ายเครื่องราขอิสริยาภรณ์ ประจำปี
๔. ร่วมเดินทางไปรับเหรียญตัวเปล่า เหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปที่ท่าเรือกรุงเทพ ทำเรือแหลมฉบัง หรือโรงงานผู้ผลิต
๕. ร่วมกับคณะกรรมการในการสุ่มตัวอย่างเหรียญ เพื่อส่งวิเคราะห์และทำการตรวจรับ เพื่อรอการจ่ายต่อไป
๖. ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ พร้อมจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่ ติดต่อและประสานงานกับกองบริหารเงินตราเกี่ยวกับปริมาณความต้องการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ทุกวันทำการพร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกองกษาปณ์
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พนักงานเหรียญกษาปณ์

๑. ปฏิบัติหน้าที่นับ บรรจุ ชั่งนํ้าหนัก คัดเลือกเหรียญกษาปณ์ปลอมหรือชำรุด จัดเกลี่ย เหรียญกษาปณ์ แบก ขน ย้าย บรรจุ และนำส่งเหรียญกษาปณ์
๒. ปฏิบัติงานในการควบคุมเครื่องจักรและดำเนินงานเกี่ยวกับการดีตรา ตรวจสอบ คัดเลือก และนับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ชิ้นส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง
๓. ปฏิบัติหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการผลิตในเบื้องต้น
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างกษาปณ์

๑. การผลิตชิ้นส่วนตัวเปล่า ได้แก่ รีด ตัดตัว อบอ่อน กล่อมข้าง ล้าง ขัดเงา การใช้งาน เครื่องจักรในงานเหรียญตัวเปล่าที่มีระบบควบคุมธรรมดาและที่ซับซ้อน
๒. การควบคุมเครื่องจักรและดำเนินงานเกี่ยวกับการดีตรา ตรวจสอบ คัดเลือก และนับบรรจุ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ชิ้นส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง
๓. ปฏิบัติงานซ่อมทั่วไป งานโลหะ งานเชื่อมโลหะ ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโลหะ
๔. ผลิตดวงตราเหรียญประเภทขัดเงาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด รวมทั้ง ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของดวงตราดังกล่าว ที่ถูกใข้งานมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้สามารถ ดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
๕. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเบื้องต้น
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างทอง

๑. การจัดสร้างชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน เหรียญที่ระลึก ของสั่งจ้าง ต่าง ๆ ขั้นตอนงานช่างผีเมือ งานตัดตัว ตัดเจาะ ลงยาสี เป่าแล่น โกรก ตัดเพชรสร่ง ปาดเงา ขึ้นรูป ติงเพชร หล่อฉีด ขัดเงา อบอ่อน ชุบโลหะ ประกอบแพรแถบ พ่นทราย รมดำ นับบรรจุ ความสามารถในการผลิต ให้มีประสิทธิภาพที่ต้องใช้ความละเอียดประณีต เพื่อเพิ่มขีดรองรับกำลังการผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมทั้ง รักษาคุณภาพความสวยงามของชิ้นงานด้านงานผีเมือ ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

๑. ติดตาม รวบรวมนำเสนอแผนงาน/โครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
๒. ติดตาม รวบรวมและรายงานแผนผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์
๓. จัดทำคำขอตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ ในความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ
๔. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ ในความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ
๕. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ
๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๗. ร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากการจำหน่ายสินค้าเงินทุนฯ สินค้ารับฝากขาย สินค้าโครงการ ต่าง ๆ ของหน่วยจำหน่ายในส่วนกลาง
๒. ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารกับใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
๓. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้ประจำวัน โดยแยกรายได้จากการจำหน่ายตามประเภทสินค้า รายได้รับฝากขาย รายได้อื่น ๆ และรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์
๔. จัดทำทะเบียนคุมรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเงินทุนฯ และบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์
๕. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๖. จัดทำทะเบียนคุมการรับชำระค่าสินค้าเงินทุนฯ และสินค้ารับฝากขายด้วยบัตรเครดิต ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (ส่วนจัดแสดง ๓ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเขียงใหม่), ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)
๗. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๘. ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์
๙. สำรวจเหรียญและผลิตภัณฑ์คงเหลือ
๑๐. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จำนวนการผลิต ราคาจำหน่าย และควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์
๑๑. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
๑๒. ติดตามราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาด
๑๓. จัดทำทะเบียนการจัดหาผลิตภัณฑ์
๑๔. ดำเนินงานด้านรับฝากขายผลิตภัณฑ์และเหรียญ
๑๕. ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ตามที่ส่วนเผยแพร่ออกแบบ
๑๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานนำชม

๑. ให้บริการนำชมพิพิธภัณฑ์และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวช้องกับผู้ใช้บริการ
๒. เก็บสถิติผู้เข้าชมการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๓. จัดทำ และรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ของผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๔. ดูแลความเรียบร้อยของผู้เข้าชมการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์
๕. ดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าส่องสว่างเครื่องปรับอากาศ และระบบการจัดแสดง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพิพิธภัณฑ์
๖. เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์และงานนิทรรศการนอกสถานที่
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน

๑. ตรวจสอบลักษณะความชำรุด และเสื่อมสภาพของทรัพย์สินมีค่า
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า
๓. จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า
๔. ถ่ายภาพทรัพย์สินมีค่าก่อนและหลังการอนุรักษ์
๕. จัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าให้เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินมีค่า และสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล ประวัติรูปพรรณสัณฐาน ลวดลาย วิธีการจัดสร้างของทรัพย์สินมีค่า
๒. ถ่ายภาพทรัพย์สินมีค่าและบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติรูปพรรณสัณฐาน และภาพถ่ายทรัพย์สินลงระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
๓. จัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าตามประเภทหมวดหมู่ของทรัพย์สินมีค่าให้ถูกต้อง ตามหลักการ อนุรักษ์
๔. บันทึกการเบิก ยืม คืน ทรัพย์สินมีค่า
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

๑. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด โดยต้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. ช่วยศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน การประชุมนานาชาติ การทำหนังสือเดินทาง การสำรองที่นั่งเครื่องบินโดยสาร การสำรองที่พักในต่างประเทศ ฯลฯ
๔. แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษรวมทั้งจัดทำเอกสารและข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับภารกิจของกองล่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

๑. การออกแบบผลิตภัณฑ์เหรียญเพื่อการจำหน่ายของสินค้าเงินทุนหมุนเวียน ให้มีรูปแบบ สวยงาม ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๒. ออกแบบ/เอกสาร/แผ่นพับ/โปสเตอร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายของสินค้า เงินทุนหมุนเวียน
๓. ออกแบบและจัดทำแคตตาล็อคสินค้า ตลอดจนสื่อโฆษณาสินค้าต่าง ๆ
๔. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งผลิตสินค้า
๕. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สั่งจ้าง
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเผยแพร่

๑. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ โดยใกล้ชิด โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. ช่วยศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการและการจัดโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน
๔. ดำเนินการจัดทำโครงการเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการนอกสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการช่างศิลป์

๑. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและรูปแบบ ทางด้านศิลปกรรมที่มีรายละเอียด
๒. ดำเนินการออกแบบเขียนแบบ จัดแสดง อนุรักษ์ สร้างสรรค์งานศิลปกรรม และงานช่างสิบหมู่
๓. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
๔. ออกแบบและควบคุมการจัดแสดง และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่า และภารกิจของหน่วยงานทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งนิทรรศการในต่างประเทศ
๕. ออกแบบและควบคุมการจัดทำลื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ด. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด โดยต้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. ดำเนินการจัดเตรียมการใช้/ใช้และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งซ่อมแซม และบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ดำเนินการจัดทำแผ่นภาพ โปสเตอร์ แผนภูมิ แผนที่ กราฟ ตารางสถิติ อินโฟกราฟิก และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


บรรณารักษ์

๑. จัดหา คัดเลือก จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ลื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึกลงระบบฐานข้อมูล ของห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล
๒. ศึกษาค้นคว้าและเทคนิคใหม่ ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสม ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานของห้องสมุด ทั้งใน ด้านวิชาการและการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
๓. จัดเก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อใช้ในการตรวจสอบ อ้างอิง หรือใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางระบบพัฒนามาตรฐานงาน และปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุด
๔. ให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสารสนเทศในห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

๑. ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง ดำเนินการจัดชื้อ จัดจ้าง และสั่งจ้างทำของ จากกองกษาปณ์
๒. ร่าง จัดทำ ใบสั่งชื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาชื้อ สัญญาจ้าง ตรวจสอบ และเก็บรักษา ใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
๓. จัดชื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ บริการต่าง ๆ ในระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๔. ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

๑. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยวิธีการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าตามแนวทางวิทยาศาสตร์
๒. ศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของเคมีภัณฑ์แต่ละชนิดและจัดหาเคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเหมาะสมและปลอดภัยต่อการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอนุรักษ์
๓. ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๔. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน

ด. ตรวจสอบลักษณะความชำรุด และเสื่อมสภาพของทรัพย์สินมีค่า
๒. ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า
๓. จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า
๔. ถ่ายภาพทรัพย์สินมีค่าก่อนและหลังการอนุรักษ์
๕. จัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าให้เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินมีค่า และสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ
๒. พิมพ์หนังสือราชการ
๓. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๔. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานต่าง ๆ
๕. รวบรวมและจัดเก็บหนังสือราชการ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

๑. การป้องกันดูแลทรัพย์สินมีค่าของรัฐและทรัพย์สินของทางราชการทั้งในและนอกเวลา ราชการ
๒. การรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
๓. การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนรวมทั้งรถยนต์ที่มาติดต่อราชการ ที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
๔. การรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายทรัพย์สินและเงินรายได้
๕. เปิด – ปิดระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่น ๆ ภายในห้องควบคุม ตามที,กำหนด เฝืาตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยและคอยระงับเหตุเมื่อมีการแจ้งเหตุจากระบบรักษา ความปลอดภัยอัตโนมัติภายในห้องควบคุมทั้งในและนอกเวลาราชการ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขาย

๑. ดูแลเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ รวมทั้งโครงการวาระต่าง ๆ ในห้องมั่นคง/ห้องจัดเก็บ ของหน่วยจำหน่าย
๒. จำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ณ หน่วยจำหน่าย
๓. จัดทำข้อมูลการเบิก รับคืน และล่งคืนสินค้าและผลิตภัณฑ์เหรียญในระบบ TPOS
๔. ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บเงิน พร้อมนำเงินรายได้ส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๕. จัดทำรายงานการจำหน่ายสินค้าประจำวันและสินค้าคงเหลือ
๖. เบิกเหรียญและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการจำหน่าย
๗. จัดทำทะเบียนคุมบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานการเงินและบัญชี

๑. จัดทำข้อมูลด้านการจำหน่ายในระบบ TPOS
๒. จัดทำทะเบียนการรับ – จ่าย ส่งคืนสินค้า และการรับชำระเงินสินค้าของตัวแทนจำหน่าย ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๓. ลงทะเบียนรับ – ล่ง หนังสือ ในระบบงานสารบรรณ จัดทำทะเบียนใบเสร็จรับเงินครุภัณฑ์
๔. ดูแลจัดเก็บเอกสาร
๕. จำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์ตามหน่วยจำหน่ายส่วนกลางและนอกสถานที่
๖. ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บเงินพร้อมนำเงินรายได้ส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๗. จัดทำรายงานการจำหน่ายสินค้าประจำวันและตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
๘. ให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแก่ผู้รับบริการ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขาย

๑. ดูแลเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ รวมทั้งโครงการวาระต่าง ๆ ในห้องมั่นคง/ห้องจัดเก็บ ของหน่วยจำหน่าย
๒. จำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ณ หน่วยจำหน่าย
๓. จัดทำข้อมูลการเบิก รับคืน และล่งคืนสินค้าและผลิตภัณฑ์เหรียญในระบบ TPOS
๔. ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บเงิน พร้อมนำเงินรายได้ล่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๕. จัดทำรายงานการจำหน่ายสินค้าประจำวันและสินค้าคงเหลือ
๖. เบิกเหรียญและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการจำหน่าย
๗. จัดทำทะเบียนคุมบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

๑. การป้องกันดูแลทรัพย์สินมีค่าของรัฐและทรัพย์สินของทางราชการทั้งในและนอกเวลาราชการ ๒. การรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ๓. การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนรวมทั้งรถยนต์ที่มาติดต่อราชการ
ที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
๔. การรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายทรัพย์สินและเงินรายได้
๕. เปิด – ปิดระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่น ๆ ภายในห้องควบคุม ตามที่กำหนด เฝ็าตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยและคอยระงับเหตุเมื่อมีการแจ้งเหตุจากระบบรักษา ความปลอดภัยอัตโนมัติภายในห้องควบคุมทั้งในและนอกเวลาราชการ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

๑. การป้องกันดูแลทรัพย์สินมีค่าของรัฐและทรัพย์สินของทางราชการทั้งในและนอกเวลาราชการ ๒. การรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของกองล่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ๓. การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนรวมทั้งรถยนต์ที่มาติดต่อราชการ
ที่กองล่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
๔. การรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายทรัพย์สินและเงินรายได้
๕. เปิด – ปิดระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่น ๆ ภายในห้องควบคุม ตามที่กำหนด เฝ็าตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยและคอยระงับเหตุเมื่อมีการแจ้งเหตุจากระบบรักษา ความปลอดภัยอัตโนมัติภายในห้องควบคุมทั้งในและนอกเวลาราชการ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถยนต์

๑. ขับรถยนต์รับ – ส่งเจ้าหน้าที่กองล่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เพื่อไปติดต่อราชการ ภายนอก
๒. ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ และซ่อมแซมรถยนต์เบื้องต้น
๓. เก็บข้อมูลการใช้รถยนต์ประจำวัน
๔. แจ้งเหตุการณ์ขัดข้องของรถยนต์เมื่อมีข้อขัดข้องเกิดขึ้น
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานทั่วไป

๑. งานให้บริการขนย้ายทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์และสิ่งของอื่น ๆ ให้กับส่วนต่าง ๆ ที่มีจำนวนมาก หรือมีนํ้าหนักมาก ตามที่ส่วนต่าง ๆ ขอใช้บริการ
๒. ขนวัสดุ อุปกรณ์ และร่วมจัดสถานที่งานนิทรรศการภายนอก
๓. สนับสนุนงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

๑. การป้องกันดูแลทรัพย์สินมีค่าของรัฐและทรัพย์สินของทางราชการทั้งในและนอกเวลาราชการ
๒. การรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดแสดง ๓ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัด เขียงใหม่) นักท่องเที่ยว และประชาชน รวมทั้งรถยนต์ที่มาติดต่อราชการที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเขียงใหม่
๓. การรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายทรัพย์สินและเงินรายได้
๔. ดูแลระบบสัญญาณป้องกันการโจรกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. บันทึกรายการเข้า – ออก ของบุคคลและยานพาหนะ รวมทั้งจดบันทึกเหตุการณ์ของการรักษา ความปลอดภัยตามกระบวบการ ขั้นตอน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ภัณฑารักษ์

ด. ศึกษาข้อมูล ประวัติความเป็นมาของทรัพย์สิน
๒. กำหนดหมายเลขรหัสประจำทรัพย์สินตามประเภทและหมวดหมู่ และบันทึกรายละเอียด ทรัพย์สินลงในฐานข้อมูล (Computer)
๓. จัดเก็บข้อมูลและถ่ายภาพทรัพย์สินตั้งแต่สภาพเดิม รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะ และจัดเก็บ จัดวางทรัพย์สินให้ถูกต้อง ดูแลรักษาพร้อมนำไปจัดแสดง
๔. จัดทำโครงการจัดนิทรรศการนอกสถานที่และปฏิบัติงานในงานนิทรรศการ
๕. จัดทำข้อมูล คำบรรยาย และบทความวิชาการ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างศิลป์

๑. ปฏิบัติงานช่างศิลป็ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ จัดทำรูปภาพ แผ่นภาพ โปสเตอร์ แผ่นป้ายตัวอักษรประกอบคำบรรยาย
๓. ตกแต่งสถานที่ในการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งช่วยจัดเตรียม และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

๑. ดูแล และปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ โดยการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้
๒. ดูแล ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)
๓. ดูแล ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ระบบสัญญาณป้องกันการโจรกรรม ระบบสัญญาณ เตือนอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบดับเพลิงและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ติดตั้งใช้งานที่ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)
๔. ศึกษาวิธีการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งที่ส่วนจัดแสดง๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดสงขลา) และนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
๕. ตรวจสอบ จดบันทึกเหตุการณ์ของการรักษาความปลอดภัยตามกระบวนการ ขั้นตอน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

๑. ดูแล และปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ โดยการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้
๒. ดูแล ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)
๓. ดูแล ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ระบบสัญญาณป้องกันการโจรกรรม ระบบสัญญาณ เตือนอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบดับเพลิงและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ติดตั้งใช้งานที่ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)
๔. ศึกษาวิธีการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่ดิดตั้งที่ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) และนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
๕. ตรวจสอบ จดบันทึกเหตุการณ์ของการรักษาความปลอดภัยตามกระบวนการ ขั้นตอน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานนำชม

๑. ให้บริการนำชมพิพิธภัณฑ์และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ
๒. เก็บสถิติผู้เข้าชมการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๓. จัดทำ และรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ของผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๔. ดูแลความเรียบร้อยของผู้เข้าชมการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์
๕. ดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าล่องสว่างเครื่องปรับอากาศ และระบบการจัดแสดง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพิพิธภัณฑ์
๖. เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์และงานนิทรรศการนอกสถานที่
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเผยแพร่

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ กำหนดแนวคิดในการจัดทำสื่อ และเนื้อหา อันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องการนำเสนอผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งดีพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยี แบบใหม่ ๆ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกงานนิทรรศการนอกสถานที่ รวมทั้งโครงการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
๓. ทำโครงการ แผนงาน และเอกสารในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ ตลอดจนจัดผีเกอบรมที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการเผยแพร่
๔. จัดงานนิทรรศการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และจัดทำการประเมินผลการดำเนินงาน
๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่นผ่านเว็บไซต์นำชม (e-museum) ทั้งภายในและภายนอก
๖. ควบคุมดูแลการกำหนดแนวคิด/รูปแบบพร้อมทั้งจัดทำเนื้อหาของสื่อ แผ่นพับ และเอกสาร เผยแพร่ต่าง ๆ
๗. จัดทำข้อมูล คำบรรยาย บทความวิชาการและข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไป เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านลื่อต่าง ๆ
๘. ติดต่อประสานงาน ร่างโต้ตอบหนังสือ กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


บรรณารักษ์

๑. จัดหา คัดเลือก จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึกลงระบบฐานข้อมูล ของห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล
๒. ศึกษาคันคว้าและเทคนิคใหม่ ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสม ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานของห้องสมุด ทั้งใน ด้านวิชาการและการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
๓. จัดเก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อใช้ในการตรวจสอบ อ้างอิง หรือใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางระบบพัฒนามาตรฐานงาน และปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุด
๔. ให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสารสนเทศในห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างไฟฟ้า

๑. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และระบบต่าง ๆ ตามแผนงาน ซ่อมบำรุง และตามที่มีการแจ้งซ่อม
๒. ควบคุม กำกับดูแลผู้รับจ้างภายนอกที่เข้ามาดำเนินการซ่อม หรือให้บริการ
๓. จัดทำบัญชีคุมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือควบคุมการได้มา การเบิกใช้งาน และยอดคงเหลือ
๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับการจัดงานนิทรรศการภายนอก
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างศิลป์

๑. ออกแบบและจัดทำงานศิลป็ บอร์ด ป้าย ประกาศ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฉาก เวที ของกิจกรรม นิทรรศการ และสื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งจัดทำผังอาคารสถานที่ ผังพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
๒. ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

๑. การป้องกันดูแลทรัพย์สินจัดแสดงและสำรองจัดแสดง ตลอดจนทรัพย์สินของทางราขการ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
๒. การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
๓. การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชน รวมทั้งรถยนต์ที่มาติดต่อราชการ ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
๔. การรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายทรัพย์สินและเงินรายได้
๕. เปิด – ปิดระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ภายในห้องควบคุม ตามที่กำหนด เฝืาตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย และคอยระงับเหตุเมื่อมีการแจ้งเหตุจากระบบรักษา ความปลอดภัยอัตโนมัติ ภายในห้องควบคุมทั้งในและนอกเวลาราชการ
๖. บันทึกการเข้า – ออกของบุคคลและยานพาหนะในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
๗. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขาย

๑. ศึกษารูปแบบ ลักษณะ สภาพ ราคา และวัตถุสำหรับใช้ในการผลิตสินค้า
๒. จำหน่ายสินค้าของกองล่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐทั้งในส่วนของร้านค้า จำหน่ายภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น และการจำหน่ายนอกสถานที่
๓. จัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องตรงกันกับยอดจำหน่ายและนำส่งเงินให้คณะกรรมการ
๔. ตรวจสอบรหัสสินค้าแต่ละชิ้นตามประเภทและหมวดหมู่ ที่กำหนดตามระบบสินค้าคงคลัง TPOS
๕. จัดวางสินค้าในตู้แสดงสินค้าให้สะอาด สวยงาม ติดป้ายแสดงราคาสะดวกในการขาย
๖. ศึกษารายละเอียดของสินค้าที่จำหน่ายแต่ละชนิด
๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก การจัดเก็บการส่งคืนสินค้า ณ จุดจำหน่ายสินค้า
๘. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน
๙. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถยนต์

๑. ขับรถยนต์รับ – ส่งเจ้าหน้าที่ไปราชการตามคำขอผู้ใช้รถยนต์
๒. ดูแล บำรุง รักษายานพาหนะราชการของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
๓. ดูแลการใช้พาหนะ และนำเข้าตรวจเช็คสภาพตามกำหนดเวลาของคู่มือ
๔. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการให้เป็นปัจจุบัน
๕. จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงยานพาหนะของทางราชการ
๖. ช่วยปฏิบัติงานในการออกร้านจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้านอกสถานที่
๗. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความรู้ทั่วไป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ๒. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ๓. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖® และที่แก้ไขเพิมเดิม ๔. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖®


วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ)

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม ๒. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการบำรุงรักษา ๓. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย ๔. ความรู้เกี่ยวกับสถิติวิศวกรรม


วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล)

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม ๒. ความรูเกี่ยวกับวิศวกรรมการบำรุงรักษา ๓. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย ๔. ความรู้เกี่ยวกับสถิติวิศวกรรม


เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราและประวัติคาสตร์ ๒. ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดี ๓. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ ๔. ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์


นักบัญชี

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน (จัดทำงบการเงิน และการบันทึกบัญชี) ๒. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีสินทรัพย์ (สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร เงินสด ลูกหนี้) ๓. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน (การคำนวณต้นทุนการผลิต และงบต้นทุนการผลิต) ๔. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผน ๒. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานเลขานุการการประชุม ๓. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ ๔. ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติ


นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน)

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตและการติดตามผล ๒. ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต ๓. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ๔. ความรู้เกียวกับความปลอดภัยในโรงงาน


นักวิชาการช่างศิลป์

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. วาดเส้น ๒. ออกแบบ ๓. ปืนแบบ


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกียวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ๒. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ๔. ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและประวัติศาสตร์


เจ้าพนักงานธุรการ

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และการทำของ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน เงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ความรู้และความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ ๒. ความรู้พื้นฐานระบบแสง ลี เลียง ๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย ชุดเครื่องขยายเลียง เครื่องเล่นบันทึก เทปเสียง วีดีทัศน์ ๔. การจัดและใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในท้องสัมมนา ฟิกอบรม และการประชุมทั้งในและนอกสถานที่ ๕. การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบหรือตัดต่อ ด้านเลียงหรือด้านภาพและเสียง


ช่างประณีตศิลป์

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. วาดเส้น ๒. ออกแบบ


นายช่างไฟฟ้า

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ความรู้ทางด้านเครื่องมือวัด ๓. ความรู้ทางด้าน Programmable Logic Controller (PLC) ๔. ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


ช่างทั่วไป

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุช่าง ๒. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางอุตสาหกรรม ๓. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น ๔. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ๕. ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยา


นายช่างเครื่องกล

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยา ๒. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุช่างอุตสาหกรรม ๓. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด ๔. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร ๔. ความรู้ด้านการเขียนแบบเครื่องกล


นายช่างหล่อ

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเบื้องต้น ๒. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุช่างอุตสาหกรรม ๓. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ๔. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น ๕. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


ช่างฝีมือ

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุโรงงาน ๒. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิต ๓. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องประดับและอัญมณี ๔. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


เจ้าพนักงานพัสดุ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐ ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม


เจ้าพนักงานการคลัง

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชัดชื้อชัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินคงคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ช่างทั่วไป

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุช่าง ๒. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางอุตสาหกรรม ๓. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น ๔. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน


ช่างโลหะ

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเบื้องต้น ๒. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุช่าง ๓. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด ๔. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น ๔. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


ช่างฝีมือ

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรในระบบการผลิต เบื้องตัน ๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และกระบวน การผลิต ๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๔. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุโรงงาน


นายประตูกษาปณ์

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม


พนักงานทั่วไป

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. เทคนิคการให้บริการที่ดี ๒. การทำงานเป็นทีม ๓. ความรู้ว่าด้วยงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เบื้องต้น


พนักงานห้องปฏิบัติการ

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณพื้นฐาน ๒. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารเคมี


พนักงานขับรถยนต์

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะดำแหนุ่ง ด. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ๓. การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น ๔. ทดสอบการขับชี่รถยนต์


พนักงานเหรียญกษาปณ์

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องมือ เครื่องจักร การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง ๒. ความรู้เกี่ยวกับความรู้ ความปลอดภัยในการทำงาน ๓. คุณธรรม จริยธรรม


ช่างกษาปณ์

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้ทางเครื่องมือช่าง ๒. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้น


ช่างทอง

ครั้งที่ ๑    ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม


นักจัดการงานทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ความรู้และความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕. ความรู้เกี่ยวกัประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


นักวิชาการเงินและบัญชี

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง ๓. ความรู้เกี่ยวกับ GFMIS ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๖๒ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม ๔. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ๖. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐


พนักงานนำชม

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและประวัติศาสตร์ ๒. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ ๓. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ๔. ความรูด้านการต้อนรับ การนำชม และการบริการที่ดี ๕. ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดพิพิธภัณฑ์ ๖. ความรูด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์


เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประเภทเงินตราโบราณ เหรียญ และดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น ๒. ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพย์สิน มีค่าของรัฐ ๔. จรรยาบรรณในการอนุรักษ์๒ราณวัตถุ ศิลปวัตถุ


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประเภทเงินตราโบราณ เหรียญ และดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น ๒. ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีคำของรัฐ ๔. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของรัฐ


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและประวัติศาสตร์ ๒. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการร่างโต้ตอบหนังสือราชการและจัดทำ บทความข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

ความร้ทัวไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. วาดเส้น ๒. ออกแบบผลิตภัณฑ์เหรียญ


นักวิชาการเผยแพร่

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ๒. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการลื่อสาร เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีลื่อสารสมัยใหม่กับงาน ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๔. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจและพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์


นักวิชาการช่างศิลป์

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. วาดเส้น ๒. ออกแบบนิทรรคการ


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ๒. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีลี องค์ประกอบศิลป๋ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการรัดนิทรรศการ ๔. การเตรียม การใช้ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๕. การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบหรือตัดต่อ ด้านเลียงหรือด้านภาพและเลียง


บรรณารักษ์

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
๑. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ๒. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพ้องสมุด ๓. ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยี สำหรับปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ๔. ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ้องสมุด


นักวิชาการพัสดุ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐ ๒. ความรู้เกียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง หนังสือเวียน หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๕. ความรู้ทัวไปเกียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ๒. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประเภทเงินตราโบราณ เหรียญ และดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น ๓. ความรู้ด้านเคมีประยุกต์และวัสดุในการอนุรักษ์ทรัพย์สิน มีค่าของรัฐประเภทเงินตราโบราณ เหรียญ และดวงตรา ไปรษณียากร เป็นต้น ๔. จรรยาบรรณในการอนุรักษ์๒ราณวัตถุ ศิลปวัตถุ


เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๑    ความรัเฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมิค่าของรัฐ ประเภทเงินตราโบราณ เหรียญ และดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น ๒. ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพย์สิน มีค่าของรัฐ ๔. จรรยาบรรณในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ


เจ้าพนักงานธุรการ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๒. ความรู้และความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ ๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบิ้องต้น


พนักงานบริการ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย


พนักงานขาย

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะดำแหนุ่ง ด. การขายเบื้องต้น ๒. หลักการบัญชีเบื้องต้นทั่วไป ๓. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


พนักงานการเงินและบัญชี

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้นทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับการขายเบื้องตัน ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินล่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๕. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


พนักงานขาย

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการขายเบื้องต้น ๒. ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้นทั่วไป ๓. ความรูเกี่ยวกับพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


พนักงานบริการ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย


พนักงานบริการ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ๓. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย


พนักงานขับรถยนต์

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ๓. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ๓. การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น ๔. ทดสอบการขับขี่รถยนต์


พนักงานทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก!ขเพิ่มเติม ๓. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการที่ดี ๒. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ๓. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เบื้องต้น


พนักงานบริการ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย


ภัณฑารักษ์

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
๑. ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่า
๒. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลจัดเก็บรักษาและจัดทำทะเบียน ทรัพย์สิน


ช่างศิลป์

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
๑. วาดเส้น
๒. ออกแบบ


พนักงานบริการ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. ๖๕๕๑ ๓. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย


พนักงานบริการ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกิไขเพิมเดิม ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย


พนักงานนำชม

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและประวัติศาสตร์ ๒. ความรูเกี่ยวกับภารกิจและพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ ๓. ความรูด้านภาษาอังกฤษ ๔. ความรูด้านการต้อนรับ การนำชม และการบริการที่ดี ๔. ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดพิพิธภัณฑ์ ๖. ความรู้,ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์


นักวิชาการเผยแพร่

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักการลื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เบื้องต้น ๒. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่กับงาน ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๔. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจและพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์


บรรณารักษ์

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ๒. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด ๓. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยี สำหรับปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ๔. ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด


ช่างไฟฟ้า

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ความรู้ด้านเครื่องมือวัด ๓. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ๔. ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๕. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้า


ช่างศิลป์

ครั้งที่ ๑    ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. วาดเล้น ๒. ออกแบบ


พนักงานบริการ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย


พนักงานขาย

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการขายเบื้องต้น ๒. ความรู้เกียวกับหลักการบัญชีเบื้องต้นหัวไป ๓. ความรู้เกียวกับพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


พนักงานขับรถยนต์

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก!.ชเพิ่มเดิม ๓. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ๓. การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น ๔. ทดสอบการขับขี่รถยนต์

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมธนารักษ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมธนารักษ์

แผนที่ | file 1 | เว็บรับสมัคร