กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2565

สาธารณสุข
แชร์เลย

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17339/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-22,750
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศ

เรื่อง 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เภสัชกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20540-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้โม่ตากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทาง อิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
๒. ไต้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การ บัญชี หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทาง อิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
๓. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี๋ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาชาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
๓. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี๋ได้


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตากว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อาคาร ๓ ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1