กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565

สาธารณสุข
แชร์เลย

กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17174/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัควิบุคคลเพื่อเสือกสรวิเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพิอจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ซะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ Siffi กันยายน ๖๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ ๖๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมนัติเนิพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากัาลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรโดยมึ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

(๑) มึความรู้ความสามารถและความชำนาญงาน!นหน้าที่
(to) ได้รับประกฺาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ}ฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ดำกว่านี้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร