การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 พ.ค. 2565 รวม 8 อัตรา,

แชร์เลย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ(กฟผ)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ลิงค์: https://ehenx.com/16919/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกล,พนักงานรักษาความปลอดภัย,คนชำนาญงาน
ระดับการศึกษา: ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัคร

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ ที่ 17/2565

เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานรักษาความปลอดภัย และ คนชำนาญงาน จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจำตามพื้นที่ที่กำหนด โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานขับเครื่องจักรกล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนชำนาญงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกล

–    อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
–    มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล ดังนี้


พนักงานรักษาความปลอดภัย

–    เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษา ความปลอดภัยชองหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง หรือ มีประสบการณ์!,นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชองหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันและระงับอัคคีภัย
–    กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
–    กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
–    สามารถควบคุมป้องกันเหตุจากอัคคีภัยและสามารถควบคุมบำรุงรักษารถดับเพลิง รถบรรทุกนํ้าคับเพลิง และรถอื่น ๆ ได้
–    สามารถสนับสนุนการอบรมด้านอัคคีภัยตามหลักสูตรที่กำหนดได้
–    หากมีความสามารถในการขับรถ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก) และมีใบอนุญาตขับรถ หรือ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงชั้น Advance หรือชั้นก้าวหน้า หรือชั้นรุนแรง จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ


คนชำนาญงาน

–    อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
–    มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานที่กำหนด

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

แผนที่ | file 1 | เว็บรับสมัคร