สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 76 อัตรา,

แชร์เลย

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16888/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน)(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา),เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน)(จังหวัดเพชรบุรี),เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน)(จังหวัดราชบุรี),เจ้าหน้าที่บัญชี(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดฉะเชิงเทรา),เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา),เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดเพชรบุรี),เจ้าหน้าที่ภาษี(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดนครปฐม),เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดฉะเชิงเทรา),เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา),เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนแยกเพชรบุรี),เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า)(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา),เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า)(ส่วนแยกเพชรบุรี),เจ้าหน้าที่สารบรรณ(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่ธุรการ(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่ธุรการ(จังหวัดฉะเชิงเทรา),เจ้าหน้าที่ธุรการ(จังหวัดเพชรบุรี),เจ้าหน้าที่บริการผู้เช่า(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานภารกิจพิเศษ(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดจ้าง(ส่วนกลาง),นายช่าง(ปฏิบัติงานณอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์),วิศวกร(ส่วนกลาง),ทนายความ(ด้านงานคดี)(ส่วนกลาง),ทนายความ(ด้านงานนิติการ)(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดฉะเชิงเทรา),เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา),เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดนครสวรรค์),เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดราชบุรี),เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนแยกเพชรบุรี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,800-
อัตราว่าง: 76
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,นครปฐม,นครสวรรค์,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบุรี,ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน ๗๙ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (จังหวัดเพชรบุรี)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (จังหวัดราชบุรี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บัญชี(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดเพชรบุรี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ภาษี(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดนครปฐม)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนแยกเพชรบุรี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า) (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า) (ส่วนแยกเพชรบุรี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สารบรรณ(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเพชรบุรี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริการผู้เช่า (ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานภารกิจพิเศษ(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดจ้าง(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่าง(ปฏิบัติงาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ทนายความ(ด้านงานคดี)(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ทนายความ(ด้านงานนิติการ)(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดนครสวรรค์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดราชบุรี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนแยกเพชรบุรี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน(ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินและการธนาคารบัญชี บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป


เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

 – เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่


เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (จังหวัดเพชรบุรี)

 – เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่


เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (จังหวัดราชบุรี)

 – เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่


เจ้าหน้าที่บัญชี(ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
– สามารถใช โปรแกรม SAP ได้
– วุฒิบัญชีที่สามารถ ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี


เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร
– สามารถใช โปรแกรม SAP ได้
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ 


เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร
– สามารถใช โปรแกรม SAP ได้
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่


เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดเพชรบุรี)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร
– สามารถใช โปรแกรม SAP ได้
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่


เจ้าหน้าที่ภาษี(ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
– มีความรู้ ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน(ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
– มีประสบการณ์ในการทําบัญชี 1 ปี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์การบริหารโครงการ หรืองานด้านเอกสาร และจัดการฐานข้อมูล


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดนครปฐม)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ 


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ 


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ 


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนแยกเพชรบุรี)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ 


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า) (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า) (ส่วนแยกเพชรบุรี)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ 


เจ้าหน้าที่สารบรรณ(ส่วนกลาง)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการทั่วไป ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์ในงาน ด้านธุรการและสารบรรณ 


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร และการจัดการฐานข้อมูล


เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ 


เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเพชรบุรี)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ 


เจ้าหน้าที่บริการผู้เช่า (ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานภารกิจพิเศษ(ส่วนกลาง)

– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
– มีประสบการณ์ในงานด้านการประสานงาน
– สามารถทํางานนอกเวลาหรือในวันหยุดราชการได้
– สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop Visio Illustrator ได้เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์(ส่วนกลาง)

 – เพศหญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป


เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดจ้าง(ส่วนกลาง)

 – วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการทั่วไป ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์ในงานด้านการประสานงานจัดการเอกสารสัญญา และธุรการทั่วไป
– สามารถลงพื้นที่และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– สามารถใช้ โปรแกรมประชุมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี


นายช่าง(ปฏิบัติงาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

 – เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
– มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านโปรแกรม Media ต่าง ๆ และงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
– สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามวัน เวลา และตารางการทํางานของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้


วิศวกร(ส่วนกลาง)

 – เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
– มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
– สามารถใช โปรแกรม AutoCAD
– สามารถออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้า


ทนายความ(ด้านงานคดี)(ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
– มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
– มีประสบการณ์ว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี


ทนายความ(ด้านงานนิติการ)(ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
– มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนกลาง)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร และการจัดการฐานข้อมูล
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access, Oracle หรือ ภาษา SQL ได้


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดนครสวรรค์)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดราชบุรี)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนแยกเพชรบุรี)

 – เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงิน(ส่วนกลาง)

–    งานบัญชีการเงิน
–    จัดทำรายงานด้านการเงิน
การลงทุน
–    การรับเงิน ออกใบเสร็จ นำเงินฝากธนาคาร รวมถึง ธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ ธนาคาร
–    งานด้านเอกสารและการทำ ทะเบียนจัดเก็บเอกสาร
–    การติดต่อประสานงานต่าง ๆ 


เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน)

 –    จัดเก็บค่าเช่าที่ดิน อาคาร แผงลอย และหาบเร่
–    จัดเก็บค่าภาษีโรงเรือน
–    รายงานความผิดปกติ ของสถานที่เช่า
–    งานบริการและ ประชาสัมพันธ์ผู้เช่า


เจ้าหน้าที่บัญชี(ส่วนกลาง)

 –    บันทึกรายการทางบัญชีใน ระบบ SAP
–    ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการจ่าย
–    ตรวจสอบรายการทางบัญชี


เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เจ้าหน้าที่บัญชี(จังหวัดเพชรบุรี)

–    จัดทำรายรับ – รายจ่าย
–    บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชี ในระบบ SAP
–    จัดทำงบประมาณประจำปี และการควบคุมดูแล การใช้งบประมาณต่าง ๆ
–    ควบคุมดูแลการจัดจ้าง จัดหา การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบของ สำนักงานทรัพย์สินฯ พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้อง
–    ตรวจทานใบส่งเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน นำเงินเข้าบัญชีผลประโยชน์ สำนักงานฯ รวมถึงบันทึก รายการรับเงินประจำวัน และสรุปข้อมูล ส่งสำนักงานทรัพย์สินฯ ส่วนกลาง
–    ควบคุมดูแลเงินประกัน การเช่า ขออนุมัติจ่ายคืน เงินประกันการเช่า และ ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน 


เจ้าหน้าที่ภาษี(ส่วนกลาง)

 –    งานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง
–    งานธุรการสารบรรณ


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน(ส่วนกลาง)

–    ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารรายรับและรายจ่าย และเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ
–    จัดทำเรื่องขออนุมัติจ่ายเงิน ค่าใช้จ่าย
–    จัดทำเช็คสั่งจ่ายและการโอน เงินเข้าบัญชี
–    จัดทำเรื่องขอรับเงินสนับสบุน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    บันทึกสรุปบัญชีรายรับและ รายจ่าย 


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนกลาง)

–    บริหารสัญญาเช่าให้เป็น ปัจจุบัน
–    รวบรวมข้อมูลสำหรับ การบริหารงานจัดประโยชน์ เพื่อกำหนดค่าเช่า เงื่อนไข การเช่า
–    สำรวจสถานที่เช่า เพื่อตรวจสอบ เปรียบเทียบ ปรับปรุง ข้อมูลประกอบ การจัดประโยชน์
–    ดูแล รักษา สถานที่เช่า ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และมั่นคง แข็งแรง
–    ติดตาม และตรวจสอบ การเช่า เพื่อให้เป็นไป ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
–    ประเมินความเปลี่ยนแปลง ของสถานที่เช่า ศักยภาพ ของพื้นที่ สภาพแวดล้อม และนำเสนอแนวทาง การพัฒนาทางกายภาพ และคุณภาพชีวิต
–    ลงพื้นที่ตรวจสอบค้นหา ข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำ หรือ ชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องการเช่า 


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดนครปฐม)

เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนแยกเพชรบุรี)

–    ดูแลผลประโยชน์ อลังหาริมทรัพย์ โดยประเมินศักยภาพ อสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตราผลประโยชน์ ตอบแทนการเช่าและวางแผน การจัดประโยชน์
–    บริหาร ควบคุมและดูแล สัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
–    จัดทำสัญญาเช่า และทำนิติกรรมต่าง ๆ
–    ติดตามและตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ ในสถานที่เช่าให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
–    เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และชี้แจงทำความเข้าใจ กับผู้เช่ากรณีมีข้อพิพาท เกี่ยวกับการเช่า และใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่า 


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า) (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า) (ส่วนแยกเพชรบุรี)

–    ให้ข้อมูลเบื้องต้น อธิบาย ชี้แจง ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเช่าให้ผู้เช่าเข้าใจ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การยื่นเรื่องราว การทำนิติกรรมต่าง ๆ
–    รับคำร้องขอดำเนินการต่าง ๆ และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
–    จัดทำสัญญาเช่าใหม่ หลังจากมีอนุมัติ บันทึกถ้อยคำต่าง ๆ และใบเปลี่ยนแปลงการเช่า
–    ติดตามให้ผู้เช่ามาดำเนินการ ตามอนุมัติภายในระยะเวลา ที่กำหนด
–    รับชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และออกใบเสร็จรับเงิน ต่าง ๆ
–    จัดส่งเงินพร้อมรายงาน การชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และเงินประกันต่าง ๆ
–    งานจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงานของหน่วยงาน จัดประโยชน์ประจำทุกเดือน


เจ้าหน้าที่สารบรรณ(ส่วนกลาง)

–    รับ – ส่งหนังสือผ่านระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
–    งานตรวจสอบข้อมูลติดตามงาน ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
–    ร่างและจัดพิมพ์หนังสือ
–    รวบรวม จัดทำงบประมาณ ประจำปี จัดทำรายงาน ประจำเดือน และสรุปผล การดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัด
–    ดูแลการเบิก – ส่งใช้เงินยืม เงินสดย่อย
–    ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ -ครุภัณฑ์ 


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง)

–    รับ – ส่งหนังสือ
–    ทำหนังสือโต้ตอบและติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ
–    จัดการและดูแลงานสารบรรณ
–    รวบรวมการจัดทำงบประมาณ ประจำปี
–    งานจัดทำรายงานประจำเดือน
–    ดูแลการเบิก – ส่งใช้เงินยืม เงินสดย่อย
–    ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ -ครุภัณฑ์ 


เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเพชรบุรี)

–    รับ – ส่งหนังสือ
–    ทำหนังสือโต้ตอบและติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ
–    ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ -ครุภัณฑ์
–    ดูแลอาคารสถานที่ ระบบ ไฟฟ้า ระบบประปา และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน 


เจ้าหน้าที่บริการผู้เช่า (ส่วนกลาง)

 –    ดูแล และให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ กับผู้เช่าและผู้ที่เข้ามาติดต่อ กับสำนักงานฯ
–    รับคำร้องยื่นเรื่องราว
รับรอง และอำนวยความสะดวก กับผู้เช่า และผู้ที่เข้ามาติดต่อ กับสำนักงานฯ
–    งานด้านทำสัญญาเช่า
เช่น การนัดวันทำสัญญาเช่า การทำสัญญาเช่า
และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ
–    งานด้านการรับชำระเงิน เช่น ค่าเช่า ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานภารกิจพิเศษ(ส่วนกลาง)

 –    ประสานงานและสนับสนุน งานของมูลนิธิต่าง ๆ
–    ประสานงาน และ อำนวยความสะดวก ในการแสดงโขนมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ
–    ตรวจสอบเอกสาร และ ทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
–    งานด้านการจัดประชุมต่าง ๆ


เจ้าหน้าที่จัดการกรรมสิทธิ์(ส่วนกลาง)

–    จัดทำฐานข้อมูลเอกสารสิทธิ้ ที่ดิน
–    จัดทำราคาประเมินที่ดิน ทางราชการ
–    ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมธนารักษ์
–    ศึกษา พัฒนา ตรวจสอบ และวางระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงระบบ SASS กับระบบ PIS 


เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดจ้าง(ส่วนกลาง)

 –    สรรหาผู้รับจ้างเพื่อทำสัญญา จ้างในการปรับปรุง อสังหาริมทรัพย์
–    บริหารสัญญาจ้างให้เป็นไป ตามกำหนดระยะเวลา ที่ระบุไวในสัญญา
–    ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูล สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์
–    ประเมินผลและรวบรวมข้อมูล ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาจ้าง ของสำนักงานทรัพย์สิน พระมหากษัตริย์ เพื่อใช้ ในการสืบค้นและอ้างอิง
–    ติดตามการรับประกันผลงาน ตามระยะเวลาที่ระบุ ในสัญญาจ้าง


นายช่าง(ปฏิบัติงาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

 –    ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และแกไข หรือประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญการซ่อมบำรุง อุปกรณ์สารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบกันขโมย ระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด และระบบเครื่องสำรองไฟ รวมถึงโปรแกรม การใช้งานต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรมพื้นฐาน ทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Media JAVA Flash Player และ Watchout
–    จัดทำตารางการซ่อมบำรุง ใบงานซ่อมบำรุง รายงาน การตรวจสอบซ่อมบำรุง ประจำเดือน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในงานซ่อมบำรุง


วิศวกร(ส่วนกลาง)

–    ตรวจสอบสถานที่เช่าอาคาร พร้อมคำนวณพื้นที่สิ่งปลูก สร้าง เมื่อมีการโอนสิทธิ หรือครบกำหนดอายุ สัญญาเช่า รวมถึงตรวจสอบ พื้นที่ส่วนต่อเดิมทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
–    ตรวจสอบพิจารณา ให้คำแนะนำและควบคุม งานตามข้อกำหนด ในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ในการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
–    ตรวจและพิจารณาแบบ รายละเอียดอาคาร ที่จะก่อสร้าง ต่อเดิม ดัดแปลงและซ่อมแซม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ควบคุมอาคาร
–    ออกแบบทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค
–    กำหนด TOR ในการจัดหา ผู้รับจ้าง 


ทนายความ(ด้านงานคดี)(ส่วนกลาง)

 –    ดำเนินการติดตามทวงถาม ให้ผู้เช่าชำระหนี้ ตามสัญญาเช่า เจรจาและ ผ่อนผันชำระหนี้สิน
–    ทำนิติกรรมออกหนังสือ บอกกล่าวทวงถาม หนังสือบอกเลิกสัญญา
–    ยื่นคำฟ้อง คำให้การและ ดำเนินกระบวนการพิจารณา ในศาล
–    ยื่นอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ ฎีกา และคำแก้ฎีกา
–    บังคับคดีตามคำพิพากษา แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีอาญา
–    พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ให้ความเห็น ทางคดี และบังคับคดี
–    ลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


ทนายความ(ด้านงานนิติการ)(ส่วนกลาง)

 –    ร่างหรือตรวจร่างสัญญา ข้อตกลง เอกสารสำคัญต่าง ๆ
–    จดทะเบียนการเช่า จดทะเบียนสิทธิ และ ดำเนินงานด้านทะเบียน กับหน่วยงานราชการ
–    ร่างหรือแก่ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ
–    สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านกฎหมายแก่มูลนิธิ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัทในพระปรมาภิไธย
–    ให้ความเห็นในด้านกฎหมาย และแก่ไขปัญหาแก่หน่วยงาน ภายในต่าง ๆ
–    เข้าร่วมประชุมเจรจากับผู้เช่า เพื่อตกลงข้อสัญญาและ เงื่อนไขการเช่า


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนกลาง)

–    บันทึกและปรับปรุงระเบียน ประวัติอัตราทรัพย์สิน
และตรวจสอบข้อมูลทะเบียน ในระบบฐานข้อมลกลาง
–    การตรวจทานข้อมูลทะเบียน ก่อนส่งร่างสัญญาเช่า และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจัดประโยชน์
และสัญญาเช่า
–    งานจัดทำทะเบียน เอกสารสำคัญ ได้แก่ เอกสารสัญญาเช่า และ เอกสารหลักฐาน การจัดประโยชน์ 


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดนครสวรรค์)

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(จังหวัดราชบุรี)

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนแยกเพชรบุรี)

 –    ดูแลทะเบียนอัตราตั้งเก็บ อสังหาริมทรัพย์ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นปัจจุบัน และ ประสานงานให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล ในระบบฐานข้อมูล
–    ตรวจสอบ ดูแล สำรวจ สถานที่เช่า บันทึกข้อมูล การตรวจพบพร้อมรูปถ่าย ประกอบ
–    ตรวจสอบความถูกต้อง ของร่างสัญญาเช่าและ จัดส่งสัญญาเช่าและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงาน ที่มีหน้าที่จัดเก็บ
–    บันทึกข้อมูลการชำระค่าเช่า ค่าภาษี และตรวจสอบค่าเช่า และค่าภาษีค้างชำระ
–    จัดพิมพไบเสร็จรับเงินค่าเช่า และค่าภาษี
–    งานจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ข้อมูล
–    ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

แผนที่ | file 1 | เว็บรับสมัคร