การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 24 ก.พ. -2 มี.ค. 2565 รวม 29 อัตรา,

แชร์เลย

การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/16367/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนาม1
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 11,350-
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศที่ ฝทุม. 2 /2565

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) รวมจำนวน 29 อัตรา โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ 11,350 บาท รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสนาม 1

อัตราว่าง : 29 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11350- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสนาม 1

1.1    คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.ร)
1.2    เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)
1.3    พ้นภาระทางทหารแล้ว
1.4    สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
1.5    ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง นี้าหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
1.6    สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
1.7    ว่ายนี้าได้
1.8    มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบไดในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นดิน
1.9    ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
1.10    ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่ อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสนาม 1

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้พลังกายในการ ยก แบก หาม ขุด ดึง ติดตั้ง ขนย้าย คัดแยก เคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าประเภทงานสายอากาศ / ประเภทงานสายใต้ดิน

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การไฟฟ้านครหลวง

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร