ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 2564 (รอบแรก)

แชร์เลย

ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 2564 (รอบแรก)

ลิงค์: https://ehenx.com/16148/ หรือ
เรื่อง:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 2564 (รอบแรก)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศผลสอบข้อเขียน ภาค ก.และภาค ข.

ผลสอบข้อเขียนรอบนี้เป็นการเรียงลำดับตามการสมัครสอบเท่านั้น ยังไม่มีการจัดเรียงตามลำดับคะแนนก่อนหลังเนื่องจากต้องรอผลคะแนนภาค ค. (สัมภาษณ์) มารวมแล้วจึงจะประกาศผลสอบรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการเรียงตามลำดับคะแนนที่ได้ทั้ง ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และรอการเรียกบรรจุตามรายภาค/เขต

กลุ่มภาค เหนือ เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

กลุ่มภาค เหนือ เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

กลุ่มภาค กลาง เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

กลุ่มภาค กลาง เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

กลุ่มภาคกลาง เขต 3

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

กลุ่มภาคใต้ เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

กลุ่มภาคใต้ เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
บัญชีรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่ ค้นหาผลสอบจากเลขประจำตัวผู้สอบผ่าน