กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ต.ค. 2564

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15498/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดกาฬสินอุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน เอ๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะและคุณสมปีติเฉพาะของกลุ่ม งาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรีอวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนึยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางด้านสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์
๒. สามารถปฏินัติงานในพี้นที่ได้
๓. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธ์ุ อำเภอเมีองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 – 19 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |