กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ต.ค. 2564

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15464/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

ด้วยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

–    สัญชาติไทย
–    อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
–    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
สามารถอ่าน แปล เขียน และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
–    มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข่น เอกสาร หนังสือ เว็บไซต์ ฯลฯ
–    สามารถใข้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint)
–    มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

–    จัดทำรายงาน (รายเดือน) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งประเมินผล
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะสำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการ และแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปี

–    ปฏิบ้ติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลโครงการฯ รวมทั้งการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (กรม/กองในกระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นตัน) รวมทั้งให้มีการบันทึกข้อมูลในส่วนต่อขยาย อาทิ ข้อมูลบุคคลสำคัญ ข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ข้อมูลความร่วมมือพหุภาคีสำหรับใช้ ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำบทความเพื่อลงเผยแพรในเว็บไซต์
–    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสมุน การปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ 3 ช่องทาง  ดังนี้
1 ยื่นใบสมัครพร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานใส่ซองด้วยตนเองที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ฝั่งถนนพระราม 6 (จ่าหน้าซอง กรมเอเชียใต้ฯ)
2 ส่งไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บที่มุมของด้านล่างขวา “สมัครงาน
3 สมัครทางอินเตอร์เน็ตโดยส่งเอกสารหลักฐานมาที่ sameaf.info@gmail.com ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องถึงกรมเอเชียใต้ฯ ภายในเวลาราชการของ วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 12012 หรือ 12074

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |