สภากาชาดไทย [1] เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

แชร์เลย

สภากาชาดไทย[1]

สภากาชาดไทย 1

ลิงค์: https://ehenx.com/15255/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา จำนวน 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ด้านชีวเคมี จุลชีววิทยา อณูชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.    หากชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนในเชิงวิชาการจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5.    มีความคล,องตัว มีบุคลิกภาพและมบุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับงานได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าโครงการและ/หรือเป็นผู้วิจัยร่วมที่ปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับงู พิษจากสัตว์มีพิษ โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ โดยงานวิจัยจะเน้นความรู้และความชำนาญด้าน immunology, molecular biology, microbiology หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถทำงานกับสัตว์ทดลองได้ และจัดประชุมวิชาการ การเป็นวิทยากรฟิกอบรมและบรรยายแก่นักศึกษาหรือนักวิจัยจาหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ งานเขียนเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ และปฏิบัติงาน อื่นๆ ที่ไต้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย [1] :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย [1]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |