กรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/14429/ หรือ
เรื่อง:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


กรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา

ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

คณะรัฐมนตรีมีมติ(8มิถุนายน2564) เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและ กลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกร
ทั้งนี้ คพร. ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการ เฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

– จังหวัดที่มีขนาดกลาง (22 จังหวัด) จังหวัดละ 5 อัตรา ได้แก่ แพร่ น่าน พะเยา พิจิตร ยโสธร

ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตรัง ยะลา พิษณุโลก สุโขทัย เลย ราขบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทลุง ปัตตานี
–    จังหวัดที่มีขนาดเล็ก (28 จังหวัด) จังหวัดละ 5 อัตรา ได้แก่ ลำพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี บึงกาฬ มุกดาหาร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ขัยนาท นครปฐม นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส
–    สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 18 แห่ง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ยะลา เชียงใหม่ เขียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี
ทั้งนี้ให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจสามารถเกลี่ย กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ระหว่างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ ตามที่ คพร. มีมติ อนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ จะต้องรายงานการจัดสรรและการจ้างพนักงานราชการ เฉพาะกิจให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ คพร. กำหนดด้วย

รายละเอียดแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ
คพร. อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ทั้งสิ้น 10,000 อัตรา โดยมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี ให้กับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับ จังหวัด และหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ รวม 28 ส่วนราชการ โดยมี รายละเอียดดังนี้

แหล่งที่มา