สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 พ.ค. 2564

แชร์เลย

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/14099/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง,นักวิศวกรระบบ,ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล,นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล,นักวิศวกรข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-37,680
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๒ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิศวกรระบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิศวกรข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์บริหารจัดการภายใน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย ๓ ปี มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธี้บรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้


นักวิศวกรระบบ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบอุปกรณ์หรือระบบเครือข่ายอย่างน้อย ๑ ปีขึ้นไป มีความสามารถและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธี๋บรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้


ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไนการออกแบบ ติดตั้ง และดูแล ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย และระบบรักษา ความปลอดภัย อย่างน้อย ๑ ปีขึ้นไป มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธึ๋บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้


นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าซ้นไป ในสาขาสถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารายงาน หรือ แดชบอร์ดอย่างน้อย ๑ ปีซ้นไป มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธี้บรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้


นักวิศวกรข้อมูล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าซ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการ จัดการระบบฐานข้อมูลหรือพัฒนาระบบซอฟแวร์อย่างน้อย ๑ ปีซ้นไป มีความสามารถและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ้บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |